neljapäev, 17. november 2016

Vaata, milliseid projekte teevad koolid kogukonna kaasamiseks!

Koolidele suunatud konkursilt „Kogukonna kaasamine kooli õppekava arendamisse ja rakendamisse“ saab toetust kaksteist kooli üle Eesti kogusummas 26 215 eurot.

Innove õppekava ja metoodikakeskuse juhataja Natalja Mjalitsina sõnul lähtuvad konkursi läbiviijad Innove ja algatus Huvitav Kool eeldusest, et kool on avatud keskkond, valikute ja otsustusvõimaluste pakkuja ning loova ja intellektuaalse pingutuse koht: „ Konkursi eesmärk oli toetada kooli koostööd kogukonnaga kooli õppekava arendamisel ja rakendamisel, sh siduda kooli ja paikkonna eripära, kultuuritraditsioonid õppekava üldosas ja ainekavades.“


Natalja Mjalitsina sõnul on taotlusi läbivateks märksõnadeks kool, õppekava, lõiming, üldpädevused, kogukond, koostööpartnerid ja ettevõtlikkus: „Kõik koolid on tähtsustanud koostööd erinevate partnerite ja asutustega, partneritena on esindatud nii muuseumid, äriettevõtted, MTÜd kui ka kõrgkoolid.“

Koolide poolt esitatud projektid paistavad silma koostööpartnerite rohkuse ja omanäolisusega.
 • Sinimäe Põhikool on kaasanud ühistegevusse kohaliku muuseumi, puuetega inimeste hooldekodu, kohalikud piimatootjad, taimekasvatajad ja mitmed äriühingud. Tegevused on suunatud õpetajate meeskonnatöö oskusete omandamisele ja rakendamisele, motiveerides nii õpetajaid kui ka õpilasi eesti keelt omandama.
 • Salme Põhikool valmistab ette projekti „Koos on parim“, milles on ühendatud pärimuskultuur ja kaasaeg.
 • Haanja Põhikool peab oluliseks sportlikku eluviisi, tehes koostööd kohaliku suusaklubiga, samuti tähtsustatakse koos Rogosi mõisaga ettevõtluse arendamist. Tegevusi siduvaks elemendiks on võro keele säilitamine ja edendamine.
 • Vastseliina Gümnaasium plaanib ühist kogukonnapäeva, kus osalevad lasteaed, rahvamaja noortekeskus, muusikakool, kaitseliit, spordiklubi ja kohalikud ettevõtjad. Loomisel on erinevaid õppeaineid lõimiv interaktiivne mäng Avastusrada.
 • Rõuge Põhikool on kavandanud koostööseminari koostööpartneritega ja kogukonnaõppe ühislaagri, milles osalevad kõik kooli õpilased ja kooli personal.
 • Albu Põhikool seab sihiks kogukonna vaimu ja identiteedi tugevdamise kaasates Tammsaare muuseumi ja kohalikke ettevõtjaid.
 • Tamsalu Gümnaasium koos paljude koostööpartneritega plaanib kunstiainete ja tehnoloogia valdkonna arendamist ja seose loomist piirkonna ettevõtjatega aitamaks kaasa õpilaste karjääri planeerimisele.
 • Narva Paju Kool suunab tegevused HEV-õpilaste eelkutseõppeks. Projekt „Abimees on meie kogukonna seast“ kaasab partneritena kutseõppeasutuse töötajaid ja spetsialiste Narva kogukonnast.
 • Häädemeeste Keskkool ja Kiviõli 1. Keskkool keskenduvad koostööle ka kõrgkoolidega.
 • Narva Keeltelütseum töötab välja ja piloteerib uue õppeformaadi „Kreatiivvõistlus“.
 • Viljandi Gümnaasium on kavandanud Viljandi Hariduse Arengufondiga kogukonda kaasava arendusseminari „VG 2.0“ korraldamist, mis aitab parandada õpetajate omavahelist koostööd ning kaasajastada kooli õppekava.
Konkursi lõpetab 2017. aasta lõpul kokkuvõttev webinar, milles projektis osalenud koolid saavad tutvustada oma tegevusi paikkonna eripära sidumisel kooliellu ja õppekava arendusse. Sihtasutus Innove sõlmib koostöölepingud kõigi konkursile taotluse esitanud koolidega ja tegevused kogukonna kaasamiseks toimuvad käesoleva aasta novembrist 2017. aasta oktoobrini.

Toetuse saanud koolideks on Vastseliina Gümnaasium, Viljandi Gümnaasium, Tamsalu Gümnaasium, Häädemeeste Keskkool, Kiviõli 1. Keskkool, Narva Keeltelütseum, Sinimäe Põhikool, Salme Põhikool, Haanja Põhikool, Rõuge Põhikool, Albu Põhikool ja Narva Paju Kool.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar