neljapäev, 20. detsember 2018

Noorte Kokkade Roadshow viib õnne, rõõmu ja muutunud õpikäsitust tuhandele lapsele!

Rynaldo Puusep, MTÜ Avatud Ühiskond
Foto: erakogu, kasutamine autori loal
Tallinna Teeninduskooli noorte kokkade ja kondiitrite ning Avatud Ühiskond MTÜ koostöö sai alguse möödunud aastal, mil Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus korraldas noortele suunatud sündmuse ÕpiFest. 

Teeninduskooli noorte eesmärk oli sel hetkel tutvustada kutseõppe võimalusi ning anda õpilastele praktiline kogemus, et õppimine võib toimuda ka teisiti kui traditsioonilises koolihariduses. Õppimine peab olema huvitav ja paeluv nii õpilastele, lastevanematele, õpetajatele kui ka kohalikule kogukonnale laiemalt, sest kui õppetegevus ja ümbritsev keskkond ei toeta õpilase loomuliku uudishimu suurenemist, tüdineb õpilane peatselt uue informatsiooni omistamisest nii koolis kui kodus. 

ÕpiFestil osalemine muutis noorte arusaama õpetamisest ja õppimisest, vabadusest ja vastutusest. Lõimides erinevaid õppeaineid läbi praktilise tegevuse, suurendame võimalusi loomulike seoste tekkimiseks, mis teoreetilises arutelus jäävad õpilasest kaugele. Õpilane on küll teadlik, et põlemine on kiire oksüdatsioonireaktsioon, millega kaasneb intensiivne soojuse eraldumine ning reaktsiooni produktide temperatuuri järsk tõus, mis omakorda tingib harilikult ka valgusnähtused - ent ometi, need keemilised teadmised kinnistuvad õpilasele palju paremini kui sama reaktsioon leiab aset köögis. Kuum õli kandub üle pliidile, tekib suur kuumus ja tuleleek. Nii praktiline kui ka teoreetiline osa annavad edasi sama väärtust, kuid vahe peitub tõdemuses, et praktilises osas mõistab õpilane kuidas tema valearvestus võib tekitada tulekahju, kuid vaid teoreetilises käsitluses jääb põhjus-tagajärg seos õppuri jaoks kaugeks. 

Foto: erakogu, kasutamine autori loal
Meie kogemustele tuginedes saime teha järelduse, et õpilaste võimete maksimaalseks realiseerimiseks on vaja luua platvorm mille käigus saavad õpilased samastuda õpetajatega, saavad jagada omi mõtteid ning proovida mitteformaalse õppemeetodeid, millega nad varem ei ole kokku puutunud. Sarnastel põhjustel otsustasime omal initsiatiivil ellu äratada meie oma projekti - Noorte Kokkade Roadshow.

Projekti korraldamise idee sündis Nopi Üles fondi välkkonkurssi raames, mille esmane eesmärk oli külastada kokku kümmet noortekeskust või kooli, et anda noortele võimalus proovida pannkookide flambeerimist, valmistada kodus jäätist, orgaanilist sinist piima, pulgakooki ja palju muud. 

Õpifestist alguse saanud mõtted realiseerusid suuremana, kui loota julgesime. Peatselt aga mõistsime, et oleme valmis seadma veelgi ambitsioonikama eesmärgi. Kaasame tegevusse koolid, noortekeskused, SOS-lastekülad, huviringid, külaseltsid, mõttekojad ja jätkame Noorte Kokkade Roadshow’ga, kuni oleme jõudnud 1000 lapseni. 

Lähenemise valisime sõltuvalt osalejate vanusest ja rühmade suurusest. Noortel oli võimalik juhendaja abiga proovida erinevaid viise, retsepte, meetodeid, kuidas kokandusliku lahenduseni jõuda. See viis tihtipeale eksimusteni, kuid eksimine, selle tunnistamine ja uuesti proovimine, on oluline osa õppimise protsessist. Samuti proovisime kokanduslikke eksperimente sooritada: suletud silmadega ja rääkides; miimika ja kehakeelega; mängukaartide viipemärkidega. Tulemus oli kõigil kordadel samasugune - õpilased omandasid etteantud materjali, kuid õppisid lisaks veel palju seda, mis programmi ei kuulunud - eneseväljendust, usaldust kaaslaste vastu, loovust, meeskonnatööd jpm. Välistatud oli võimalus, et mõni õpilane ei ole piisavalt kaasatud või vajalik materjal jäi omandamata. 

Foto: erakogu, kasutamine autori loal
Noorte Kokkade Roadshow’st on kõige rohkem võitnud Tallinna Teeninduskooli õppurid, sest värsked mõtted on jõudnud kõikide koolipere liikmeteni läbi õpilasesinduse ja kooli juhtkonna. Muutunud õpikäsitust hindavad ja praktiseerivad nii õpetajad kui õpilased, kuid tänu sellele ettevõtmisele on õpilastel parem arusaam sellest, milliseid meetodeid nad seejuures ise kõige efektiivsemaks peavad ning millist tundide ülesehitust eelistavad. Õpetajate ja õpilaste vaheline senisest tihedam suhtlus tõstab õppe kvaliteeti, suurendab koolipere rahulolu, andes meile pikas plaanis aktiivsemad ja täisväärtuslikumad ühiskonna liikmed. 

Sarnaste ettevõtmistega on võimalik väga palju saavutada ja suurimaks väärtuseks on just need kogemused, mida on võimalik mõõta ainult tunnetuslikul tasemel - kogemused, mis ei ole silmaga nähtavad, kuid on südamega tajutavad. Tegemist on õppimise käigus omandatud väärtustega, mis rikastavad noorte mõttemaailma ning muudavad nad vastuvõtlikumaks ka teistele õpiprotsessidele. Meil on rõõm tõdeda, et oleme saanud juba muuta sadade noorte õppepäevi rõõmsamaks, meeldivamaks ja huvitavamaks. Meil on väga hea meel, et saame seda võimalust pakkuda veel sadadele noortele. 

Soovitame õpilastele enda proovilepanemist õpetaja rollis, sest see annab võimaluse enda jaoks lahti mõtestada, kui keeruline võib olla õpetaja töö, kuid samas ka seda, kui palju on võimalik õppetegevust rikastada lähtudes muutunud õpikäsituse põhimõtetest. Alustamine võib tunduda keeruline, kuid sellel teekonnal on noori kindlasti toetamas nii sündmus ÕpiFest, Algatus Huvitav Kool kui ka mitmed teised ettevõtmised, organisatsioonid ja haridusentusiastid! 

Noorte Kokkade Roadshow elluviimist toetab Eesti Noorsootöö Keskus, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus. 

Projekti eestvedajateks on Tallinna Teeninduskooli Õpilasesindus, Avatud Ühiskond MTÜ ja Rynaldo Puusep.

Vaata lisaks Tallinna Teeninduskooli õpilaste poolt läbiviidud tundi 2018. aasta ÕpiFestil: https://www.youtube.com/watch?v=jgbrM43iG4I


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar