neljapäev, 27. veebruar 2014

Tuleviku kool seob kõik õppeained tervikuks

Tatjana Lavrova.
Foto: Teeme Ära 2008.

Tatjana Lavrova, kes töötab vabaühenduste liidus EMSL venekeelsete vabaühendustega, tutvustab Huvitava Kooli mõttekonkursi raames M. Kaziniki metoodikat, mille rakendamine aitaks tema hinnangul õppimist huvitavamaks muuta.
Kaasaegse kooli oluliseks puuduseks on ühtse lähenemise puudumine. Kõik õppeained võiksid olla seotud terviklikuks ketiks, mis on ühendatud assotsiatsioonide kaudu.

„Leedus on juba loodud komplekssed õpikud "Ajaring": matemaatikat, geomeetriat, muusikat, kauneid kunste, loodusnähtusi, eetikat ja muid ainevaldkondi ühendab üks teema. Näiteks teema "kell". Kell – see on rütm, see on tik-tak, see on samanimeline Haydn'i sümfoonia, see on ka geomeetria - veerand tundi, pool tundi. Kell – see on aeg. Milleni juhatab meid aeg? Vanaduseni? Rääkides surematusest, siis mida on tarvis teha, et selleni jõuda? Miks on oluline aega mõista? Ja seejärel loodus, tehnika ja eksperimendid: liivakell, päikesekell. Lühidalt, lapsed õpivad lõbusalt, läbi mängu ja nalja. Iga õpik on varustatud CD-plaatidega muusikast.“ See tsitaat on pärit maailmakuulsa muusiku ja õpetaja M.Kaziniki artiklist. Kazinik juhib Nobeli kontserti ja on "Tuleviku kooli" idee autor. Õpikud Leedus on loodud just M.Kaziniki soovitusi järgides.

Kazinik ütleb, et lugeda ajalugu Inglismaal peale Shakespeare'i ja Miltoni, Norras peale Ibseni ja Griegi on mõttetu. Sest Inglismaa tõeline ajalugu on Shakespeare ja Itaalias renessanss. Ta on seisukohal, et kiplovlik mõtlemine, kus paljud faktid ei ole omavahel seotud, on vaja unustada. Selle asemel on meil vaja koole, kus geograafia on koht, ajalugu – see on aeg, ning kunst ja filosoofia – see on täitumine.

Kazinik töötas välja uut tüüpi metoodika ja komplekstunnid, mida on hädavajalik tutvustada õpetajakoolituse raames. Ideaalis arendab õpetaja ainetunni 45 minuti asemel terve nädala pikkuseks, sidudes omavahel erinevad teemad ja valdkonnad. Ta hindab, milliseid paralleele on võimalik erinevates õppetainetes leida, soodustamaks õpilaste loovust ja paremat õppeedukust.

M.Kazinik rakendab oma loodud tehnikat edukalt kahes koolis Venemaal, nõustab metoodikast huvitatud Leedu, Bulgaaria jt riikide koole. Ta usub, et kooli peamiseks ülesandeks on tekitada huvi iseseisvaks teadmiste omandamiseks ning armastust kunsti vastu, mitte aga fakte pähe tuupida.

Täpsemalt saab metoodikast lugegeda M. Kaziniki kodulehelt.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar