esmaspäev, 2. veebruar 2015

Huvitav Kool toetab SA Innove abiga koolide koostööd


2014. aasta septembris kuulutas algatus Huvitav Kool koostöös SA Innovega välja konkursi üldhariduskoolidele „Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel“.

Konkursi eesmärk oli toetada koostööd erinevate koolide vahel, et koolid saaksid vahetada kogemusi üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu rakendamisest ning õpetajad arendada oma professionaalsust koolitajana.

Taotluse esitas 18 kooli ning koos partneritega on koostööprojektidesse hõlmatud ligi 50 kooli üle Eesti. Esindatud on erineva suurusega koolid algkoolidest täiskasvanute gümnaasiumideni, keda ühendab soov jagada häid praktikaid ja edulugusid ning soov õppida partnerkooli kogemusest.

Punasega on tähistatud taotluse esitanud koolid ja sinisega nende partnerkoolid. Osalenud koole on nii palju, et mitmed punased märgid ei paista siniste tagant välja.

Konkursi kaudu sai toetust 12 projekti, milles keskendutakse väga erinevatele teemadele: digipädevuse arendamine, uuenduslike õppemeetodite kasutuselevõtt, kooli ja kogukonna koostöö, paikkonna kultuuri tutvustamine, keelekümblus jne.

Näiteks Merivälja Koolil on kavas koos Paide Gümnaasiumi ja Pirita Majandusgümnaasiumiga praktiliste tunnivaatluste, seminaride ja koolitusmoodulite abil jagada ja levitada õppimise ning õpetamise häid praktikaid. Neid, mis aitavad muuta kooli huvitavaks nii õpilastele, õpetajatele kui lapsevanematele.

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi eestvedamisel arendatakse koostööd Haapsalu ja Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumide ajalooõpetajate vahel. Jagatakse häid praktikaid täiskasvanute õpetamisel ja nende õppima motiveerimisel.

Pelgulinna Gümnaasiumi, Leiutajate Külakooli ja Tartu Kivilinna Kooli koostööprojekti käigus tutvutakse kolme kooli töökorralduse põhimõtete ja edulugudega, mis puudutavad üldõpet, digivahendite kasutamist, uuringute läbiviimist ja koostööd kogukonnaga.

Kuusalu Keskkooli, Randvere Kooli, Viimsi Kooli ja Haabneeme Kooli ühisprojekti eesmärgiks on pakkuda konkreetseid tegevussamme üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu rakendamisel 1.-4.klassides ning luua vastav praktiline juhendmaterjal.

Kõik konkursil osalenud koolid tutvustasid oma koostööprojekte 28. jaanuaril toimunud webinaril. Lisaks projektide lugudele tasub vaadata-kuulata webinari viimast osa, kus konkursikomisjonis osalenud Pille Liblik selgitab, mis tõi konkursil edu ja mida tasub järgmine kord taotlemisel arvestada. Webinari saab vaadata siit.

Soovime koolidele edu projektide elluviimisel ja jääme põnevusega tulemusi ootama, et neid siis ka laiemalt jagada!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar