neljapäev, 5. veebruar 2015

Huvitava Kooli veebruari uudised

Aasta esimene kuu tõi Huvitavale Koolile mitmeid põnevaid sündmusi: toimusid mõttekojad Ida-Virumaal ja Jõgevamaal ning koolide koostööprojektide webinar, mida saab järele vaadata Tartu Ülikooli televisioonist: http://www.uttv.ee/naita?id=21354. Lisaks osutus hitiks meie blogis avaldatud neljaosaline Tiiu Kuurme kasvatusteaduslik artikkel „Õppimise mõistmisest“, mis selgitab õpikäsituse muutumist – seda on tänaseks loetud kokku enam kui 1000 korda.

Valmis 2014. a noorte Osaluskohvikute kokkuvõte, mis kajastab ka kõigis maakondades arutatud teemat: „Kas kool saab olla huvitav?“ Kokkuvõttest ilmneb, et noored ei ole kooliga rahul. Pikad koolipäevad, vähesed valikuvõimalused, tulemustele orienteeritus, vähene paindlikkus ning koolis õpetatava vähene seostatus päris eluga on viinud õpimotivatsiooni alla. Kooli peetakse ajaraiskamiseks ning pigem panustavad noored oma huvitegevustesse. Õpilaste arvates kool ei kaasa ega tunnusta piisavalt, koolielu on igav ja üksluine. Probleemide väljatoomise kõrval pakkusid noored ka lahendusi. Näiteks leiti, et õppekavad peaksid võimaldama õpilastele rohkem valikuid, sh isiksuse arendamisele keskenduvaid tunde (suhtlemisõpetust, näitlemist jms). Õpetajad peaksid kohtlema kõiki õpilasi nii, nagu oleksid nad kohe valmis minema olümpiaadile, arvasid noored. Oodatakse ka vaheldusrikkaid ja kaasaegseid õppemeetodeid (grupitöid, õppefilmide vaatamist, mänge, külalisõpetajate tunde, õppekäike jne), paindlikumat hindamissüsteemi, õppereiside rahastamist jpm. Loe põhjalikumat ülevaadet Osaluskohvikute Huvitava Kooli aruteludest meie blogist ning kokkuvõtet kõigist 2014. a osaluskohvikutest Eesti Noorteühenduste Liidu kodulehelt.

Selgunud on õpitoodete konkursi „Teeme tunni huvitavaks!“ võitjad! Koostöös SA Archimedese Eduko bürooga korraldatud konkursi eesmärgiks oli luua, koguda ja levitada õppimist toetavaid metoodikaid ja õppevara (nn õpitooted), mille kasutamine muudab koolitunni õpilaste jaoks huvitavaks ning vaheldusrikkamaks. Konkursile "Teeme tunni huvitavaks" saadeti kokku 94 tööd, mille seast valiti välja kolm kategooria auhinda, 10 eriauhinda ja rahva lemmik. Täpsemalt saab konkursi tulemustest lugeda Huvitava Kooli blogist. Kõikide auhinna pälvinud töödega on võimalik tutvuda programmi Eduko kodulehel http://eduko.archimedes.ee/opitoodete-konkurss.

19. veebruaril koguneb Viljandi Gümnaasiumis Huvitava Kooli Viljandimaa mõttekoda, mis toob kokku õpilased, lapsevanemad, õpetajad, koolijuhid, ettevõtjad, omavalitsuste esindajad ja teised aktiivsed inimesed. Kavas on analüüsida Viljandimaa hariduse tugevusi ja kitsaskohti ning arutada, kuidas teha kodukoha koolid huvitavaks.
Huvitava Kooli mõttekodade eesmärk on innustada kõiki kooliga seotud osapooli koostööle huvitava kooli nimel. Viljandimaa on viies maakond, kuhu oma mõttekodadega jõuame, mis tähendab et veebruari lõpuks on Huvitava Kooli arutelud toimunud juba kolmandikus Eesti maakondades!
Huvitava Kooli mõttekodadest saab lähemalt lugeda meie blogist.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar