neljapäev, 26. veebruar 2015

Teistmoodi õpe: kaasav ja praktiline keeletund


Koolis tuleb luua toetav keskkond üldinimlike ja ühiskondlike väärtuste edasiandmiseks, et noortest kujuneksid dialoogivõimelised ühiskonnaliikmed. Eeldab ju ka riiklik õppekava õpilaste kultuuri- ja väärtuspädevuse ning sotsiaalse ja kodanikupädevuse kujundamist. Aga kuidas seda praktiliselt ühe koolitunni raames teha? Üheks võimaluseks on YFU keeletund, mille idee tekkis ühelt poolt soovist jagada YFUsse aastatega kogunenud kompetentsi maailma kultuuriruumis tegutsemisest ning teiselt poolt soovist pakkuda noortele piisavalt väljakutsuvaid arenguvõimalusi.

YFU kogemuste edasiandmiseks keeletundide kaudu läbis pea 40 YFU vahetusaasta kogemusega noort Noored Kooli esindaja poolt läbi viidud ettevalmistava koolituse. Üheskoos töötati välja keeletunni töötoa formaat ning omandati töömeetodid.

Esimesed kogemused saadud

Kaks nädalat, 30 kooli, 85 koolitundi, millest said osa rohkem kui 900 õpilast. Külastatud klasside vahemikuks jäi 5.-12. klass, kuigi peamiselt, 58 korral, oodati YFUt 8.-10. klassi keeletundi. Tagasiside oli positiivne ning andis kinnitust, et ollakse õigel teel:
“Mulle meeldis teie praegune “uus lähenemine” kordades rohkem. Tund oli hästi üles ehitatud - sissejuhatus; brainstorming; mänguline osa (interaktiivsus!)"
"Meeldis noorte oma kogemus ja nägemus vahetusõpilasena."
"Noored olid hea keeleoskusega, valmis üksteist täiendama ja küsimustele vastama."
"Tore oli see, et tegutseti ühtse tiimina.”

Eriti meeldis nii õpilastele kui õpetajatele võimalus näha ning tuttavaks saada teistest riikidest pärit noortega, kes praegu Eestis ning eesti keelt õpivad: “Keele- ja kultuuritaust on kohe teine. Selle projekti jaoks ideaalne variant. Loodan, et teete sarnaseid üritusi ka edaspidi.”

Kasu saavad kõik

Niisuguste töötubade korraldamisel on mitmed eelised. Kasu saavad nii õpilased ja õpetajad, kelle keeletunnid seeläbi mitmekesisemaks muutuvad, kui ka need noored, kes on korraldaja rollis. Töötubade läbiviimine annab võimaluse proovida õpetaja ametit, harjutada avalikku esinemist ning omandada seeläbi vajalikke oskuseid tööturule sisenemiseks.

Keeletundide elulisemaks muutmiseks toovad ise välismaal võõras kultuuriruumis õppinud noored näiteid omaenda kogemusest, mistõttu pakub keeletunni töötuba lõbusat ja harivat vaheldust nii õpilastele kui ka õpetajatele. Õpilased ise saavad samuti kaasa mõelda, arutada ja küsimusi küsida. Ettevõtmise abil annab YFU oma panuse ühiskonna avatumaks ja tolerantsemaks muutmisele.

Noortelt noortele

Keeletuur on hea näide, et õppimine ei toimu enam ammu ainult klassikalisel viisil koolipingis istudes – õppimine on mitmetasandiline ning vastastikune. Yfukad avardavad vahetusaastal oma silmaringi, arendavad suhtlemisoskusi, omandavad uue keele, õpivad märkama ja väärtustama kultuurilist mitmekesisust. YFU vahetusaasta kogemusega õpilased toovad tükikese sellest kogemusest igasse klassiruumi, kus nad keeletundi annavad.

Youth for Understanding (YFU) on üle 60 aastase kogemusega rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon, mis praeguseks pakub haridusliku eesmärgiga kultuurivahetusprogramme ligi 60 riigis.

Keeletundide töötuba saab tellida aastaringselt Tagasi kooli infosüsteemi kaudu või otse YFU Eesti MTÜsse pöördudes (http://www.yfu.ee/koolile/).
Autor: Terje Kruup

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar