teisipäev, 3. veebruar 2015

Õpitoodete konkursi "Teeme tunni huvitavaks" parimad on selgunud


Koostöös SA Archimedese Eduko bürooga korraldasime konkursi, mille eesmärk oli luua, koguda ja levitada õppimist toetavaid metoodikaid ja õppevara (nn õpitooted), mille kasutamine muudab koolitunni õpilaste jaoks huvitavaks ning vaheldusrikkamaks. Konkursile "Teeme tunni huvitavaks" saadeti kokku 94 tööd, mille seast valiti välja kolm kategooria auhinda, 10 eriauhinda ja rahva lemmik.

Hindamiskomisjon tõi esile kolm kõige märkimisväärsemat, eri õppeastmetele suunatud õpitoodet. „Imeline teadus hariduslike erivajadustega (HEV) laste õpetamisel“, mille esitas Valga Jaanikese Kool juures tõstsid hindajad esile töö variatiivsust ning HEV lastega tegelemise interaktiivsust, samuti võimalust kasutada antud metoodikat ka tavaklassis, kus on HEV-lapsi. Koolieelse lasteasutuse kategoorias peeti auhinna vääriliseks autoreid Anneli Laamanni ja Kertu Sillastet tööde „Täheloomad“ ja „Kuidas vikerkaar sai oma värvid“ esitamise eest. Kolmandale kooliastmele ja gümnaasiumile suunatud töödest peeti parimaks õpistsenaariumi „Kunstiteos kaasaegses reklaamis“, mille esitas Pelgulinna Gümnaasiumi kunstiõpetaja Jüri Mäemat. Õpitoode aitab arendada õpilastel digitehnoloogilisi oskusi, võimaldades samal ajal uute tõlgenduste kaudu väärtustada kunstiajalugu.

Pilt raamatust "Kuidas vikerkaar sai oma värvid"

Rahva lemmikuks osutus töö NutiSensor, mille esitas Tartu Tamme Gümnaasiumi füüsikaõpetaja Tanel Liira, kes koos oma endiste ja praeguste õpilastega arendab sensorite juhtmevaba ühendust nutiseadmetega.

Eripreemia saanute seas oli huvitavaid õpitooteid seinast seina alates lõimingust ja vana tarkuse uude kuube panekutest kuni veeriste tegemise ja klassivälise õpikeskkonna mõjusa kasutamiseni. Näiteks eriauhinna "Tõhus ja kaasav õpikeskkond" pälvis Astrid Külaots tööga "Tark sein" ja tunnustuse "Õpihuvi suunamine" sai Kristi Lõbu töö "Tunnile häälestumise kaardid" eest. Eriauhinna vääriliseks hinnati veel töid “Autismispektri häiretega laste jutustamisoskuse arendamine animeeritud pildiseeriate toel”, "Kuidas teha veeriseid?!?", "Digivanasõnad", "NUTI-kehaline kasvatus", "Ainetunnid loovtantsu kaudu", "Kuldlõiget otsimas", "III kooliastme keemia kärgmängud" ja "Teekonna komm".

Kõikide auhinna pälvinud töödega on võimalik tutvuda programmi Eduko kodulehel http://eduko.archimedes.ee/opitoodete-konkurss.

Konkurss oli Eduko büroo juhataja Tiina Anspali sõnul üle ootuste edukas, sest töid esitati väga palju ja mitmelt poolt üle Eesti. „Konkursil hinnati, kas ja mil määral muudab esitatud õpitoode tunni huvitavamaks, samuti selle uuenduslikkust, rakendatavust, kasutusmugavust, arusaadavust ja suutlikkust arendada üld- ja/või ainealaseid pädevusi,“ lisas Anspal.

Eraldi tõstis komisjon esile Konguta Kooli, kust esitati konkursile mitmeid põnevaid töid. Huvitava Kooli nõukoja liikme Taavo Lumiste sõnul paistis Konguta Kool välja mitmete väga huvitavate õpitoodetega. „Mõni oli taasavastatud vana, mõni päris uudne lähenemine. Kokkuvõttes jäi Konguta pühendumus ja uudsuse otsimine silma kui kontseptuaalne tervik – nägemus huvitavast koolist, mille nimel pingutatakse süsteemselt,“ ütles Taavo Lumiste. 

Õnnitleme võitjaid ja soovime kõigile huvitavaid tunde uute põnevate õpitoodetega!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar