neljapäev, 6. märts 2014

Huvitava kooli mudel

Ruti Einpalu.
Foto: inspireerivjuhtimine.ee

Juhtimiskonsultant ja koolitaja Ruti Einpalu esitas Huvitava Kooli mõttekonkursile kirjelduse uuest koolimudelist, mis põhineb õppija huvil ja mille tagajärg on see, et kool on huvitav ja mõtestatud.

„Huvitava kooli“ mudel võiks olla üks paljudest koolimudelitest, mis tulevikus kasutusel.
Iga kogukond ja kool võib ise otsustada, millisele koolimudelile nad oma kooli rajavad. Samas on kõik koolid teretulnud kasutama huvitava kooli põhimõtteid.

Huvitav kool on:
 • kool, kus õpiprotsess lähtub õppijast ja tema huvist;
 • kool, kus õppijal on personaalne õppekava ja kus õpiprotsess on võimalikult suures osas personaalne;
 • kool, kus õpilane ise eesmärgistab oma tööd õpetaja juhendamisel;
 • kool, kus kiidetakse pingutust ja strateegiat ja mõõdetakse arengut iseenda suhtes;
 • kool, kus osa õpinguid toimub huviga seotud keskkonnas koolivälise mentori juhendamisel reaalset tööd tehes;
 • kool, kus lapsevanemad teevad kooliga tihedat koostööd;
 • kool, mis on integreeritud kogukonnaellu ja kohalike prioriteetidega ja kus kogukond teeb kooliga tihedat koostööd;
 • kool, kus kasutatakse ära õpilaste potentsiaali õpetamise ja koolikultuuri kujundamise protsessis;
 • kool, kus õpilase arengu- ja õpiprotsessis oluliseks lisajõuks õpetajale on vanem, väline mentor ja kaasõpilased.

Huvitav kool on teadlik sellest, mis motiveerib inimest õppima ja mis mitte ning oskab huvi tekitada ja alal hoida. Kogu õpiprotsessi koolis ei juhi õppekava või õpik, vaid õpilase huvi.

Huvitav kool on väike kool, kus puudub anonüümsus. Koolis on 200-300 last. Klassijuhatajal on 18 õpilast, kelle arengut ta jälgib, keda ta juhendab ja kelle huvidega ta on hästi kursis. Vanem osaleb regulaarselt õpiprotsessis läbi eesmärgistamise ja tulemuste kuulamise. Klassijuhataja tunneb hästi lapsi ja nende peresid.

Õpetaja ei ole meelelahutaja või õpilaste pingeritta seadja, vaid autoriteetne juhendaja, inspireerija ja eeskuju. Õpetaja huvi ja jaks oma tööd teha on võtmetähendusega.

Kogukond
Huvitav kool on regionaalpoliitika oluline osa, kus kogukond pakub reaalset abi koolile ja võimaldab õpet reaalses elus. Iga lapse huvipõhist arengut toetab vastava huviga seotud mentor väljastpoolt haridussüsteemi. Lapsel on regulaarne võimalus vastutada tehes päris tööd või projekte oma huvialal. Tegu ei ole kutseõppega.

Üleminek huvitava kooli mudelile
Huvitav kool pöörab „pea peale“ traditsioonilise kooli põhimõtted eeldades muutusi hoiakutes ja kogu kooli õpetamis- ja juhtimisfilosoofias. Seetõttu saab üleminek olla ainult vabatahtlik ja säilima peab ka traditsiooniline koolimudel. Huvitava kooli mudeli elementide sisetoomine tänasesse kooli ei vii tõenäoliselt kvalitatiivsele muutusele, kuna vanad hoiakud ja hirm takistavad sisulist muutust.

Vastavalt koolide huvile ja intsiatiivile valitakse välja pilootkoolid. Võtmetähtsusega on kooli juhtkonna soov pühenduna. Suure kooli sisse tuleb luua „väikesed koolid“. Õpetajate valik ja ettevalmistus erinevad oluliselt tänasest. Õpetajad läbivad vastava konkursi ja sellele järgneva riiklikult finantseeritud 2-aastase spetsiaalse õppeprogrammi. Ka koolijuhid läbivad õppeprogrammi.

1 kommentaar:

 1. Tere,
  Eelistaksin siiski kooli, kus ei ole personaalseid õppekavasid, vaid õppimine rühmadena. Esimesest klassist alates peaksid õppima õpilased neljaliste rühmadena.

  VastaKustuta