reede, 14. märts 2014

Huvitava Kooli nõukoda kutsub üles huvitavatest koolidest teada andma

Huvitava Kooli nõukoja tänasel kogunemisel kiideti heaks toimunud mõttekodade tulemused ning nõustuti, et algatuse üks olulisemaid tegevussuundi saab olema kooli huvitavamaks muutvate võimaluste nähtavaks tegemine. Tõdeti, et Eestis on palju koole, kes erinevate projektide ja algatuste kaudu on õppimist edukalt huvitavaks teinud, ning et neid näiteid tuleb süsteemselt koguda, levitada ja tunnustada. 

Kohtumisel arutati ka, et huvitavad tegevused ei tohi saada koolidele lisakoormuseks, vaid tuleb näidata reaalseid võimalusi, kuidas aineülesed projektid ning kogukonda kaasavad algatused võivad õpetaja tööd hoopis lihtsamaks teha. Samuti nõustuti, et huvitavat õpet koolile väljastpoolt peale suruda ei saa, vaid selle asemel tuleb mõelda, kuidas tekitada koolides endis sisemist soovi muutusteks.

Nõukoja liikme Taavo Lumiste sõnul on algatus juba paljusid kõnetanud. „Inimesed mõtlevad kaasa, tahavad panustada ja on väga aktiivsed. Nüüd tuleb jutust liikuda tegevuste juurde,“ rõhutas ta. Tema hinnangul on väga oluline näidata teoreetiliste targutuste kõrval algatuse praktilisi väljundeid ning need koolidele lihtsasti kättesaadavaks teha.

Selleks, et head näited huvitavatest koolidest algatuse eestvedajateni jõuaksid, kutsub nõukoda üles neist teada andma. Oodatud on kõik näited õppekorraldusest, projektidest ja algatustest, kus on leitud võimalusi harjumusliku ja mitteformaalse õppe seostamiseks, lõimitud kooliellu leiutamist ja probleemõpet, suurendatud õpilaste valikuvabadust ning otsustusõigust, kaasatud õppeprotsessi lapsevanemaid ja teisi kooliväliseid inimesi või muul viisil õppimist huvitavaks tehtud. Kirjeldused koos saatja kontaktandmetega on oodatud aadressile huvitavkool(at)hm.ee.

Nõukoja liikmed leidsid, et tähtis on liikuda algatusega Eestimaal ringi ning kaasata inimesi ka väljaspool Tallinna ja Tartut. Seega lepiti kokku, et järgmine nõukoja koosolek toimub mai lõpus Ida-Virumaal.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar