esmaspäev, 31. märts 2014

Koolid jagavad parimaid praktikaid

Eestis on palju häid koole ja õpetajaid, kelle kogemused õppetöö kavandamisel ning õppematerjalide ja -metoodika täiustamisel on väärt jagamist. Huvitava Kooli algatuse ülesandeks on koolide edusammude toetamiseks neid parimaid praktikaid levitada ning innustada koolide ja õpetajate vastastikust õppimist.

Meil on hea meel teatada, et aprillis toimub Tartus kaks üritust, kus koolid üle Eesti jagavad oma häid praktikaid, uuenduslikke kogemusi ja edulugusid.

10.-11. aprillil korraldab Tartu Vene Lütseum Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tartu Linnavalitsuse toetusel vene õppekeelega koolide heade kogemuste päeva. Ürituse eesmärgiks on koolide innustamine ja toetamine eestikeelse aineõppe rakendamisel, koolide enesehindamise võimaldamine ning parimate praktikate tutvustamine ja kogemuste jagamine töötubades järgmistel teemadel:
  • kujundava hindamise rakendamine;
  • lapsevanemate aktiivne kaasamine;
  • muuseumipedagoogika;
  • üleminek eestikeelsele aineõppele;
  • LAK-õpe;
  • nõustamine õpetaja motivatsiooni tõstmise vahendina.

Osalejateks on eesti keeles aineid õpetavad õpetajad ja õppealajuhatajad, kokku ligi 100 inimest üle Eesti. Kontakt ja täpsem informatsioon: Tatjana Kodas, tatjana_kodas[at]tvl.tartu.ee.

17. aprillil toimub Dorpati konverentsikeskuses parimate praktikate päev, mida korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus ning Innove. Parimate praktikate päeval saab kool õppida koolilt, õpetaja õpetajalt. Töötubades jagavad oma häid praktikaid, uuenduslikke kogemusi ja edulugusid kuue kooli õpetajad. Teemadeks on:
  • uurimuslik õpe,
  • õppimist toetav hindamine ning
  • elukestev õpe ja karjääriplaneerimine.
Osavõtt on tasuta. Ürituse ajakavaga tutvuda ning registreeruda saab siin.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar