kolmapäev, 7. oktoober 2015

Registreeru Huvitava Kooli sügiskonverentsile "Pädevuspõhine õpe - miks ja kuidas?"

Hea õpetaja, koolijuht, hariduse sõber!

20. oktoobrini saab registreeruda Huvitava Kooli sügiskonverentsile ”Pädevuspõhine õpe – miks ja kuidas?” 12. novembril kl 11-16.00 2015 Tallinna Ülikoolis (Astra õppehoone, Narva mnt 29, Auditorium Maximum)

Pädevuspõhine õpe muutunud õpikäsituses. Õppiva kooli kujundamine.
Mida pädevuste arendamine eeldab koolijuhilt ja õpetajalt? Kuidas õppija pädevusi kujundada ja hinnata? Mis laadi tuge koolid haridusuuenduste rakendamisel vajavad?

Hetk Huvitava Kooli parimate praktikate päevalt 2015. a kevadel.
Oma kogemusest räägivad Soome ja Gruusia eksperdid ning Eesti õpetajad ja koolijuhid. Valminud tugimaterjale, vahendeid ja täiendusõppe võimalusi tutvustavad Tallinna ja Tartu Ülikooli haridusuurijad.

Haridus- ja Teadusministeerium ning Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus korraldavad Huvitava Kooli sügiskonverentsi, et toetada riiklike õppekavade rakendamist, tutvustades uusi algatusi, haridusuuringute tulemusi jms Eestis ja mujal maailmas. Konverentsi kevadisel sõsarüritusel parimate praktikate päeval pakume võimaluse jagada juba läbiproovitud häid kogemusi koolilt koolile, õpetajalt õpetajale.

Osavõtt on tasuta.

Registreerimine ja kava

Lisainfo: Inga Kukk, inga.kukk@ut.ee

Ruumi on veel ka mõne posterettekande jaoks. Kuidas kavandate õpet pädevustest lähtudes, kuidas kujundate ja hindate õppija pädevusi oma tunnis/klassis/koolis?

Posterettekandeks registeerimine ja juhised: inga.kukk@ut.ee
Ettekannete esitamise tähtaeg on 20. oktoober.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar