esmaspäev, 19. oktoober 2015

Võrumaa õpetajad õpivad üksteise kogemustest

Oktoobrikuus kõneldakse tavapärasest rohkem õpetajatest ning toimuvad tunnustamisüritused, mille eesmärgiks on väärtustada Eesti õpetajate tööd. Võru maakonna õpetajad kogunevad homme maakondlikule metoodikapäevale, kus jagatakse oma parimaid kogemusi kolleegidega.

Võru Maavalitsuse peaspetsialisti Aigi Tiksi sõnul tulevad metoodikapäeval esitlemisele 34 ettekannet maakonna 18 haridusasutusest. "Kõnelevad õpetajad, tugispetsialistid ja haridusasutuste juhid, kuid kaasatud on ka Rajaleidja keskuse spetsialistid ja Keskkonnaameti looduskaitse spetsialist ning lapsevanemad. Ettekanded toimuvad viies töötoas, et iga kuulaja saaks ise koostada endale võimalikult huvitava päevakava,“ ütles Aigi Tiks.

Ühe töötoa sisustavad Proge Tiigri sõbrad, kes õpetavad, kuidas nutikalt õppetunnid huvitavaks muuta. Oma töötuba on lasteaedadel ja koolidel, kes on rohkem või vähem seotud projektiga Kiusamisest vaba lasteaed või kool. Kolmandas töötoas tutvustatakse kogemusi, mis on seotud laste ja/või õpilaste ja/või õpetajate toetamise ning nõustamisega. Kahe töötoa jagu on ettekandeid, mis räägivad uudsetest õpetamisviisidest ja –meetoditest mõne aine õpetamisel või üldpädevuste kujundamisega seotud teemadel.

Huvitavate ja loovate tegevuste ning õpivõimaluste vahetamise kogemusi sõltumata õpetatavast ainest on raske üle hinnata – oma osa saavad siit nii esinejad kui ka kuulajad, seejärel juba õpilased ning nende kaudu ka lapsevanemad. Maakondlikul metoodikapäeval esinemine pakub õpetajatele võimaluse astuda kolleegide koolitaja rolli ja see soodustab õpetaja professionaalset enesearendamist.

Metoodikapäeva korraldab kaheksandat aastat Võru maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond koostöös maakonna haridusasutustega.

Lisainfo: Aigi Tiks, tel 786 8358.

Loe lähemalt ka eelmise aasta metoodikapäevast.

Metoodikapäeval tutvustatakse ka Haanja Kooli kogemust LEGO klotside kasutamisel ainetundides. Foto: facebook.com/haanjakool

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar