teisipäev, 3. november 2015

Arengu eelduseks on loov ja vaba keskkond

Milline on õppijate arengut toetav kool? Haridus- ja Teadusministeeriumi koolijuhtide järelkasvuprogrammis osalejad avaldavad oma arvamust.


Merike Mikk
Merike Mikk, ettevõtja ja ajakirjanik

Kool on eelkõige inimesed ja inimeste vahelised suhted. Haridusasutus, renoveeritud hoone või riigieksamite tabelis punkte koguv nähtus tundub küll asjalikumana, kuid kõik algab inimestest ja veel rohkem juhist – tema loob väärtused, tavad ja traditsioonid.

Koolijuhi ülesandeks on laeva juhtida. Tuntud ütlus „kala mädaneb peast“ kehtib ka koolis. Kui juht oskab ja tahab olla teejuht, kasvatab ja oskab hoida motivatsiooni, tegeleb sisuliselt organisatsiooni juhtimisega, hindab tagasisidet ja kriitikat, aitab see kõigil (ka juhil endal) edasi areneda.

Õppijate arengut toetavad alati uudishimu, asjadest arusaamine, empaatia, positiivsus, viisakus, intelligentsus, koostöötahe ja huumorimeel. Selged eesmärgid ja tegutsemisraamid (reeglid) annavad suuna, sihile viivad järjekindlus ja visadus. Oluline on oskus analüüsida, mida ja miks tehakse ning eksimuste korral õppida saadud kogemustest.

Koolis on palju tarku inimesi. Aga koolis on kõik ka õppijate rollis – alates juhist ja lõpetades eelkoolis esimest koolikogemust saava 6-aastase patsikandjaga. Oluline on teada ja teadvustada, mil viisil kool iga inimese arengut toetab. Areng sünnib vabadusest, areneda saab ainult loovas ja vabas keskkonnas.

Kui õpetajal on vabadus otsustada, mida ja kuidas oma tunnis teha, annab see võimaluse kasutada oma loovust ja võtta vastutus. Õppimist toetava loova keskkonna loomine on kõigi suurte ja väikeste kooliga seotud inimeste ülesanne, vastutus selle toimimise eest lasub juhil.

Arenemise suhtes vastumeelselt häälestunud või lihtsalt mugavustsoonis paigalpüsivad õpetajad on kooli arengu suurimad pidurdajad. Igav õpetaja ei motiveeri ka last õppima, ta ei taju vastutust oma õpetamise tagajärgede eest, laste areng teda ei huvita.

Kiiresti muutuv maailm on ahvatlev, selles on nii uusi võimalusi, arengusuundi, ka ohtusid ja omapäraseid „peibutusparte“. Koolis olevad inimesed vastutavad selle eest, millised teadmised, väärtused ja põhimõtted lapsed eluks kaasa saavad.

Kooli ülesanne on eelkõige keskenduda isiksusele ja tema arengule. Õppimine toimub ka igal pool mujal meie ümber, mitte ainult koolis. Õpetaja roll on olla innustaja, teenäitaja, kaasaskõndija. Teadmised saavad väärtuslikeks vaid juhul, kui neid osatakse kasutada.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar