kolmapäev, 18. november 2015

Eesti ja vene gümnasistid õppisid Tallinna ajalugu tundma

Septembris toimusid võistlusmängud koolinoortele sarjast “Tallinn - meie pealinn”. MTÜ Jutulind juhataja, projektijuht Maarja Kikas annab järgnevas artiklis ülevaate toimunust.

Projekt, mille viis läbi MTÜ Jutulind koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga, oli järjekorras juba seitsmeteistkümnes ja sellest võtsid osa gümnaasiumiklasside õpilased üle Eesti, nii eesti kui ka vene õppekeelega koolidest. Osalejaid oli seekord kaheteistkümnest koolist – Tallinna Õismäe Gümnaasiumist, Narva Kesklinna Gümnaasiumist, Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist, Tallinna Lasnamäe Gümnaasiumist, Häädemeeste Keskkoolist, Valga Gümnaasiumist, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumist, Tallinna Juudi Koolist, Tallinna Ehte Humanitaargümnaasiumist, Luunja Keskkoolist, Tallinna Pae Gümnaasiumist ja Tarvastu Gümnaasiumist. 


Praeguseks juba 7-aastase projekti eesmärgiks on tõhustada eesti ja vene õppekeelega koolide kontaktide loomist, pakkuda õpilastele keelepraktika võimalust, mitmekesistada koostegevusi ning laiendada osalejate silmaringi teadmistega Tallinna arengust, aja- ja kultuuriloost. Aastate vältel on projektis kokku osalenud enam kui 6000 noort, koos oma õpetajatega. Kõikide seni toimunud ürituste kohta saab ülevaate veebilehelt www.jutulind.com. Ja huvi korral saab võtta meiega ühendust aadressil info@jutulind.com.


Nagu juba tavaks saanud, oli selgi korral tegemist pisut erimoodi õppepäevadega Tallinna vanalinnas. Võistkonniti vanalinnas orienteerudes otsiti üles huvitavad ajaloolised paigad, kuulati nende kohta põnevaid lugusid ning lahendati situatsiooniülesandeid. Selleks oli vaja näiteks omada elementaarseid kunstiajaloo teadmisi ja osata lahendada matemaatikaülesandeid. Plussiks oli oskus kasutada orienteerumiseks kaasaegset GPS-seadet ning teada, kuidas teisendada kaasaegseid mõõtühikuid ajaloolistesse mõõtudesse. Kasuks tuli kaardi järgi liikumise oskus ja hea tähelepanuvõime, et enda ümber toimuvat märgata. Üheskoos tuli ära lahendada klassikaline salakiri, leida linnapildist üle mitmeid ajaloolisi ja arhitektuurilisi detaile. Kõik see nõudis omavahelist aktiivset suhtlust, aga ka suhtlemist linnarahvaga, nii eesti kui võõrkeeles. Julgemad ja ettevõtlikumad võistkonnad said jutule isegi poliitikute ja korrakaitsjatega. Muuhulgas uuriti linnarahvalt, miks on just Eestis hea elada.

Meeskonnatöö proovikiviks kujunes fotostseenide lavastamine. Noored pidid etteantud teemadel lavastama erinevaid situatsioone ja need fotona jäädvustama. Hiljem üheskoos fotosid vaadates andsid õpilased ise hinnangu vastasvõistkondade fotodele ja nõnda selgusid kõige fantaasiarikkamad pildid.

Heast meeskonnatööst oli palju abi ka võistluspäevade teises pooles toimunud viktoriinil. Teadagi - mitu pead on ikka mitu pead! Ja kui kõik pead aktiivselt kaasa mõtlevad, siis on eelduslikult tulemus väga hea. Nii ka oli. Võistkondadel, kus toimus elav arutelu, läks väga edukalt. Üheskoos tuletati meelde kõik, mida vanalinnas orienteerumise ajal kuuldi ja nähti.

Möödunud projekti muutis paljuski eriliseks just see asjaolu, et absoluutselt kõigis etappides tegutseti koos. Kedagi ei eristatud emakeele, rahvuse ega kooli järgi. Võistkondades oli segamini eesti ja vene kodukeelega noori. Tundub, et niisugune juhuslikkuse printsiibil noorte “ära segamine” on suhtlemist ergutava ja maailmapilti avardava meetodina väga tõhus. Igatahes leidsid noored endale uusi tuttavaid ja sõpru. Keskustelus jagati omi mõtteid, unistusi ja rõõme, tehti ka tulevikuplaane ja vahetati telefoninumbreid.

Osalenud noored olid tõesti tublid. Särasilmsed ja entusiastlikud õpilased asusid õhinaga ülesannete kallale, sooviga kõik viimseni ära lahendada. Soov kaasa mõelda ja üha uusi väljakutseid vastu võtta oli täiesti ilmne. Oli selgelt näha aktiivset tegutsemist, tahet kõiges kaasa lüüa. Oli tunda sõbralikku üksteise aitamist ja toimimist ühtsete võistkondadena. Ühistegevus, entusiasm, paras pingustus vajalike vastuste leidmiseks ja võistlushasart on samuti märksõnad, mis iseloomustavad möödunud üritusi.

Õpilaste sõnul oli projekt huvitav, eriline ja kasulik. Nõnda on arvanud ka võistlusmänge jälginud õpetajad.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar