esmaspäev, 3. oktoober 2016

Aasta Õpetaja gala kutseõppeasutuse õpetaja nominendid

Tunnustame Aasta Õpetaja gala „Eestimaa õpib ja tänab“ kaudu 8. oktoobril neid haridustöötajaid ja -toetajaid, kelle töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisele, koostööle ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes. Kindel on see, et neid kõiki ühendab üks omadus – vastutustunne tuleviku suhtes.Tutvustame ühe kategooria nominente korraga. 

Aasta kutseõppeasutuse õpetaja nominendid on Jane Talvik Valgamaa Kutseõppekeskusest, Raiko Kaasik Rakvere Ametikoolist ja Katrin Kisand Tartu Kunstikoolist.


Jane Talvik (Valgamaa Kutseõppekeskus) 

Jane Talvik on Valgamaa Kutseõppekeskuse kutseõpetajana arendanud sotsiaalvaldkonda Lõuna- ja Kagu-Eestis, õpetades ja juhendades töökohapõhiseid hooldustöötajaid. Jane on innovaatiline, empaatiavõimega õpetaja, kelle ainetunnid on üles ehitatud suurima pühendumusega. Tervishoiu ja sotsiaalteenuste valdkonna juhtõpetajana on ta kaasanud õpetamisse erialaspetsialiste nii Valgamaalt kui ka mujalt vabariigist.

Oma isikliku eeskujuga, toetab ja juhendab Jane abivajajat väärika elu korraldamisel ning järgib inimõigusi, kutse-eetikat ja võrdse kohtlemise põhimõtteid. Ta peab oluliseks hooldustöötaja töös pidevat enesetäiendamist.

Ta hindab väga õppurite tagasisidet ja nõustab õpilasi ka pärast kooli lõpetamist. Jane Talvik on oma tööd ja õppureid armastav pedagoog, kes märkab ja tunnustab kolleege. Ta on oma õpilastele ja nende vanematele alati olemas.


Raiko Kaasik (Rakvere Ametikool) 

Raiko Kaasik on Rakvere Ametikooli noor kutseõpetaja, kes teeb eelkõige praktilisi töid ehituspuusepa erialal. Õpilaste hinnangul teeb Raiko selgeks lihtsalt ja elulähedaselt kõik tööprotsessid, õpetab mõistma kvaliteedinõudeid ja tundma töö eest vastutust. Raiko arvestab õpilaste erinevate vajadustega ning leiab aega igaühe jaoks. Ta jaotab ülesanded vastavalt õpilaste võimetele ja oskustele, juhendades nõrgemaid ja pannes tugevamaid teisi toetama.

Kaks viimast aastat on Raiko koos oma õpilastega valmistanud Rakvere legendaarseid jõuluinstallatsioone. Raiko suudab luua õpilastest hea meeskonna ja hoida selle motivatsiooni. Õpilaste jaoks on meeskonnatöö protsess väga põnev, kuid samas äratab ka huvi isetegemise vastu.


Katrin Kisand (Tartu Kunstikool)

Katrin Kisand on viisteist aastat olnud Tartu Kunstikooli disainivaldkonna innovaatiliste õppekavade ja õppijakesksete uuenduslike metoodikate arendaja ning haridustehnoloog. Katrin on üks disaini- ja kunstiõppe portfooliopõhise lõpueksami mudeli loojatest. Individuaalne portfoolio on koolilõpetaja jaoks oluline vahend tööturule sisenemiseks, ettevõtlusega alustamiseks või edasi õppimiseks.

Katrin on eestvedaja kunstikooli lõpukursuste meeskonnatöö päevade korraldamises. Ta suudab luua üksteist toetavad meeskonnad, kus õppijad saavad tuua välja oma tugevused ja tajuda oma panust meeskonnas.
Katrin on Tartu Kunstikooli vilistlane ja peab oluliseks kooli põhiväärtuste ning traditsioonide teadvustamist õppijatele. Tema jaoks on oluline erialane ja valdkondlik ametiuhkus, professionaalsus ja kõrge erialane tase. Ta oskab välja tuua õppijate tugevad küljed ning aitab neil oma erialaseid oskusi väärtustada.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar