pühapäev, 2. oktoober 2016

Aasta Õpetaja gala suunaja nominendid

Tunnustame Aasta Õpetaja gala „Eestimaa õpib ja tänab“ kaudu 8. oktoobril neid haridustöötajaid ja -toetajaid, kelle töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisele, koostööle ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes. Kindel on see, et neid kõiki ühendab üks omadus – vastutustunne tuleviku suhtes.

Tutvustame ühe kategooria nominente korraga. 

Aasta suunaja nominendid on Kersti Kesküla Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolist, Kristel Üksküla Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumist ja Põlva Ühisgümnaasiumis töötanud Airene Vaike Kumari, kes on praegu ametis Räpina Ühisgümnaasiumis.

Kersti Kesküla (Pärnu Kuninga Tänava Põhikool) 

Kersti Kesküla on Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli sotsiaalnõustaja, kelle südameasjaks on leida iga lapse jaoks tema parim võimalus õppimiseks, arenemiseks ning elus vajalike sotsiaalsete oskuste kujunemiseks. Kersti moto on, et igas lapses on rohkem head kui halba, mille peame vaid lapses üles leidma.

Kersti teeb järjekindlat ja süsteemset tööd riskirühma laste ja nende peredega. Erivajadustega laste puhul on sotsiaalsed oskused erilise tähelepanu all ja neid tuleb süsteemselt kujundada. Kersti tegevuses on olulisel kohal individuaalne sotsiaalnõustamine. Ta aitab õpilasel leida lahendusi probleemidele, sõnastada arengueesmärke ja motiveerib neid igapäevaselt.

Kersti on üks võtmeisikuid erivajadustega õpilaste toetamisel ning kooli- ja kodusidemete tugevdamisel. Lisaks on Kersti lastevanemate ja pedagoogide seas hinnatud koolitaja. Kersti on suurepärane kolleeg ja meeskonnakaaslane, kes oskab alati leida ühise keele nii noorte kui täiskasvanutega.Kristel Üksküla (Vanalinna Hariduskolleegium)

Kristel Üksküla on Vanalinna Hariduskolleegiumi õppealajuhataja, kes oma erakordse pedagoogilise vaistu ja omandatud kogemustega, hoolib igast lapsest, õpetajast ning arvestab iga inimese eripäraga.

Kristel on aidanud raskest olukorrast üle saada sadadel õpilastel ning kolleegide sõnul ei pea Kristel ühtki juhtumit lootusetuks, sest lahendus oleneb paljude asjaolude õigest kombinatsioonist. Ta otsib ja leiab koostöös perekonna, tugispetsialistide ja kolleegidega igale lapsele võimaluse raskuste ületamiseks.

Kristel on ka VHK tervisenõukogu juht. Tervisenõukogu poolt ning Kristeli eestvõttel loodi VHKs 2013. aastal Miikaeli Ühenduse nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus, mille peaülesandeks on pakkuda koolidele nõustamist hariduslike erivajadustega õpilaste kaasamiseks tavakooli.

Õpilased ja vanemad usaldavad teda, mistõttu on Kristeli tegevus väga tulemuslik nii võimetekohase õppimise saavutamisel kui laste suunamisel oma annete avastamisele.


Airene Vaike Kumari (Põlva Ühisgümnaasiumi koolipsühholoog)

Airene Vaike, kes töötas koolipsühholoogina varem Põlva Ühisgümnaasiumis ning praegu Räpina Ühisgümnaasiumis, peab oma töö olulisimaks eesmärgiks, et iga inimene tunneks end koolis väärtusliku ning märgatuna. Airene Vaike tegevuse tulemusel ei ole viimastel aastatel põhikoolist olnud väljalangejaid. Kasutades õpilasi aktiveerivaid meetodeid, ergutab Airene Vaike sellega õpilasi püstitama eesmärke, paneb neid kaasa mõtlema ja ühtlasi toetab vastutuse võtmist.

Õpetlike lugude rääkimise ja filosoofiliste dilemmade esitamise kaudu, ergutab ta noori ümbritsevat analüüsima. Airene Vaike käivitas algklassides filosofeerimise ringi, samuti viib klassides läbi väärtusemängu, mis aitab õpilastel end tundma õppida ning valikuid näha.

Airene Vaike ei ole lihtsalt teadmiste edastaja, vaid õpikeskkonna looja, kus õppija ise on oma teadmiste kujundaja.​​

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar