kolmapäev, 12. oktoober 2016

Osale seminaril: USA hariduseksperdid Anna Marie DiPasquale ja Jodi Harper Tartus

Hea haridusvaldkonna töötaja! Sul on võimalus osaleda juba järgmisel neljapäeval tasuta seminaril:

"Mitmekultuuriline kool ja kogukond – väljakutsed ja võimalused"


Kõigile huvilistele avatud seminar toimub neljapäeval, 20. oktoobril 2016 kell 16.15 – 18.00 Tartu Ülikooli peahoones (Ülikooli 18-307, Tartu).

Seminaril tulevad käsitlemisele erineva kultuurilise taustaga laste, mh uussisserändajate koolihariduses ja noorsootöös toetamise väljakutsed ja võimalused. Oma kogemusi ja praktilisi nippe selles vallas jagavad kaks Ameerika Ühendriikidest pärit tipptasemel hariduseksperti, kelleks on Anna Marie DiPasquale (New Hampshire’i Concord High School’i sotsiaaltöötaja) ja Jodi Harper (New Hampshire’i Granite United Way Bring it! programmi juht).

Seminari modereerib Tartu Ülikooli religioonipedagoogika dotsent Olga Schihalejev.

Seminar toimub inglise keeles. Eesti keeles esitatud küsimused tõlgitakse esinejatele inglise keelde.

Palun andke oma osalemisest teada hiljemalt 17. oktoobriks (k.a), vastates mõnele küsimusele siin: https://goo.gl/forms/O6PRECjOHxfqARN93

Seminar koosneb kahest osast. Esmalt saab sõna Anna Marie DiPasquale, kes räägib teemal „Pagulaslapsed ja -noored koolis: toimetulek mitmekultuurilises keskkonnas“.

Koolis, kus Anna Marie töötab, moodustavad 1600 õpilasest ligi 160 last nn „uussisserändajad“. Anna Marie ülesanne on aidata neil lastel kohaneda uue ühiskonna ja koolisüsteemiga.

Anna Marie DiPasquale-i ettekanneotsib vastust järgmistele küsimustele:
- Kuidas luua koolikeskkonda, kus igaüks tunneb ennast teretulnuna ja turvaliselt?
- Kuidas lõimida lapsi uude keskkonda, austades samaaegselt nende ainulaadset kultuurilist pärandit?
- Kuidas aidata luua koolis tugevat ja ühtset mitmekesisust ja erinevusi väärtustavat kogukonda?

Teisena esineb Jodi Harper (New Hampshire’i Granite United Way Bring it! programmijuht) teemal „BRING IT!!! programmi võtmekogemused“.
BRING IT!!! huvihariduse programm on tegutsenud Manchester, New Hampshire-is juba 10 aastat. Selle aja jooksul on see programm aidanud tuhandeid hiljuti Ameerika Ühendriikidesse saabunud lapsi ja noori.

Jodi ettekande fookuses on õppetöö välised tegevused ning kogukonna ja lapsevanemate kaasamise edukad praktikad. Tema ettekanne otsib vastust järgmistele küsimustele:
- Mis aitab kaasa ja millest tasuks hoiduda toetusprogrammi planeerimisel?
- Mida saab kool ja iga koolitöötaja (alates garderoobihoidjast direktorini) selleks ära teha, et aidata nii „uutel“ kui „vanadel“ õpilastel kohaneda uue olukorraga?
- Kuidas jõuda kõikide osapooltega ühistele eesmärkidele ning saavutada koostöövalmidus vaatamata kultuurierinevustele ja kohati isegi vastastikusele umbusule? Seminar on eelüritus sellele järgneval päeval, 21. oktoobril Tallinnas toimuvale hariduskonverentsile

Kohtumiseni seminaril!

Lisainfo:
Ingi Mihkelsoo, Eesti Pagulasabi projektijuht, ingi@pagulasabi.ee, tel. 52 58702
Olga Schihalejev, Tartu Ülikooli religioonipedagoogika dotsent, olga.schihalejev@ut.ee, tel. 520 8026

Seminari korraldavad Tartu Ülikooli humanitaar- ja sotsiaalainete arendusrühm, Eesti Pagulasabi ja Tartu Ülikooli eetikakeskus. Seminari toetavad Ameerika Ühendriikide Suursaatkond Eestis, Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar