teisipäev, 4. oktoober 2016

Aasta Õpetaja gala õppeasutuse juhi nominendid

Tunnustame Aasta Õpetaja gala „Eestimaa õpib ja tänab“ kaudu 8. oktoobril neid haridustöötajaid ja -toetajaid, kelle töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisele, koostööle ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes. Kindel on see, et neid kõiki ühendab üks omadus – vastutustunne tuleviku suhtes.


Tutvustame ühe kategooria nominente korraga. 


Aasta õppeasutuse juhi nominendid on Heidi Uustalu Kiviõli I Keskkoolist, Liina Tamm Konguta Koolist ja Ott Ojaveer Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumist.


Heidi Uustalu on Kiviõli I Keskkooli direktor

Heidi Uustalu peab Kiviõli I Keskkooli juhina väga oluliseks oma töötajate rahulolu ning töötab nii enda kui meeskonnaga selle nimel, et muuta koolikeskkond sõbralikuks ja usaldusväärseks. Ta on valmis kuulama ja panustama, on paindlik ja aitab raskes olukorras lahendusi leida. Õnnestumiste puhul tõstab esile nii õpilasi kui õpetajaid.

Heidi on sihikindel ja eesmärgile orienteeritud ning edastab jõuliselt sõnumit: tahan-suudan-teen. Ta on Ettevõtliku kooli programmi vedaja ja liitujate abistaja, tehes tihedat koostööd Ida-Viru ettevõtluskeskusega.

Heidi otsib võimalusi ja toetab õpilaste ja õpetajate osalemist koolitustel ja projektides. Noored Kooli programmi toetajana pakub ta noortele suurepärast töökeskkonda selles projektis. Heidi kaasab koolielu arendamisse lapsevanemaid, teeb sellel eesmärgil koostööd kohalike ettevõtete, omavalitsuse ja linnarahvaga.

Olles võtnud südameasjaks gümnaasiumi säilitamise Kiviõli regiooni laste jaoks ning tehes igapäevaselt tänuväärset tööd haridusasutuse juhina, aitab Heidi jõuliselt kaasa hariduse väärtustamisele ühiskonnas.Liina Tamm on Konguta Kooli direktor

Tartumaal asuva Konguta Kooli direktor Liina Tamm on pidanud koolijuhi ametit juba 17 aastat. Selle aja jooksul on Konguta Koolist saanud õpilaskeskne ning edukas kool. Oma tegemistes on olnud Liina alati sihikindel ning loonud õpilase individuaalseid vajadusi arvestava kooli, kus iga laps tunneb end täisväärtusliku koolipere liikmena. 

Samuti on Liina loonud Konguta Koolis asjaliku meeskonna, koos kellega on suudetud luua head õppetingimused ning äärmiselt meeldiv ja koostööaldis õhkkond. Õpilaste ja õpetajate seas on tunda õppimisele orienteeritust, samas ka sõbralikkust ja turvalisust.

Konguta Kool on oma tegevustes silma paistnud pilootkoolina Digipöörde programmis osalemisel, samuti teeb kool tihedalt koostööd Nutilabori ja Tiigrihüppe Sihtasutusega. Õpilastes teaduse vastu huvi äratamiseks on Konguta Kool loonud projekti JukuAkadeemia, mis pälvis 2013. aastal Aasta Õpetaja Galal haridusteo tiitli.​ JukuAkadeemia tulemusel alustavad kõik õpilased teadustööde kirjutamise ja kaitsmisega juba 1. klassis.

Kooli tegemistes on kaasatud lisaks õpilastele ja õpetajatele tihti ka vanemad ja vallaelanikud, kelle abil on läbiviidud öökoole, avalikke õpilastööde kaitsmisi, Jukuakadeemiaid jpm.


Ott Ojaveer on Hugo Treffeneri Gümnaasiumi direktor 

HTG direktor Ott Ojaveer peab väga oluliseks suhete arendamist teiste koolidega Eestis ja väljaspool seda. 

Peale pikaajalise traditsiooniga Viie Kooli Võistluse (koos Miina Härma Gümnaasiumi, Nõo Reaalgümnaasiumi, Tartu Tamme Gümnaasiumi ja Viljandi Gümnaasiumiga) korraldamise, on tema juhtimisel pandud alus Kolme Kooli Kohtumisele (koos Pärnu Sütevaka Gümnaasiumi ja Tallinna 21. Keskkooliga).

Põnevaid võimalusi end proovile panna ning silmaringi avardada, on õpilastele pakkunud Ott Ojaveeri juhtimisel kirjutatud rahvusvahelised projektid. Suuresti Ott Ojaveeri isiklik usaldusväärsus on toonud koolile suuri toetussummasid vilistlastelt, samuti on Ojaveeril oluline panus raha hankimisel stipendiumite jaoks andekate õpilaste toetamiseks.

Ott Ojaveeri eestvedamisel on loodud koostöövõimalusi Tartu linna kõrgkoolide ja mäluasutustega. HTG on üks Tartu Ülikooli innovatsioonikoolidest. Kõik see on võimaldanud HTG õpilastel jõuda suurepäraste tulemusteni nii Eesti kui ka rahvusvahelistel olümpiaadidel.

Ott Ojaveer on pööranud suurt tähelepanu kogu kollektiivi pidevale arendamisele, väärtustades arengut ja õppimist. Sümpaatset tuge kooli arengule pakub Ojaveeri arusaam, et ka häid asju saab alati edasi arendada. Ta on püüdnud sünteesida vanu ja väärtuslikke kooli traditsioone uuendusliku ja teedrajavaga.

Ojaveer on Eesti hariduselus aktiivselt tegutsenud. Ta oli aastaid Tartu koolijuhtide ühenduse eestvedaja ning üks peamisi Tartu õpetajate sügisfoorumi korraldajaid.

Ott Ojaveeri energiline ja sihikindel tegevus on väga oluliselt kaasa aidanud sellele, et HTGst on saanud igati tänapäevane, avatud ning kõrge akadeemilise tasemega õppeasutus, kus peetakse oluliseks kõigi õpilaste igakülgset arengut.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar