laupäev, 1. oktoober 2016

Aasta Õpetaja gala õppejõu nominendid

Tunnustame Aasta Õpetaja gala „Eestimaa õpib ja tänab“ kaudu 8. oktoobril neid haridustöötajaid ja -toetajaid, kelle töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisele, koostööle ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes. Kindel on see, et neid kõiki ühendab üks omadus – vastutustunne tuleviku suhtes.
Tutvustame ühe kategooria nominente korraga. 

Aasta õppejõu nominendid on Eno Tõnisson Tartu Ülikoolist, Vlad Alex Vernygora Tallinna Tehnikaülikoolist ja Madis Liplap Tartu Kõrgemast Kunstikoolist.


Eno Tõnisson (Tartu Ülikool)

Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudi lektor Eno Tõnisson on uuenduslikke aktiivõppemeetodeid kasutav ning oma üliõpilaste igakülgset arengut toetav õppejõud, kes tegeleb süstemaatiliselt oma õpetamise arendamisega ning teeb õpetamisel koostööd nii üliõpilaste kui kolleegidega.

Innovaatilisi aktiivõppemeetodeid kasutades, on Eno Tõnisson osa tööst üles ehitanud klikkerite kasutamisele. Ta suunab üliõpilasi koostööle, õpetab arutlema, oma vastuseid põhjendama, arutluskäigus vigu leidma ning jõudma sügavama õppimise juurde.

Üliõpilased hindavad Eno Tõnissoni ainekursusi kõrgelt ning väärtustavad tagasisides nii tema kasutatud õppemeetodeid kui ainete sisulist poolt. Üliõpilaste tagasisidest lähtudes on Eno Tõnisson meisterlik õppejõud, kelle poolt õpetatav aine on küll sisutihe, kuid mitte igav, vaid esitatud kavalalt ja kaasahaaravalt.

Eno Tõnisson on esimese eestikeelse MOOCi (vaba juurdepääsuga täielikult veebipõhine täiendusõppeprogramm) looja, juhtiv õppejõud ja koolitusmeeskonna juht.


Vlad Alex Vernygora (Tallinna Tehnikaülikool) 


Vlad Alex Vernygora on TTÜ rahvusvaheliste suhete instituudi Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna uuringute keskuse Uus-Meremaa lektor ja projektijuht, kes arendab unikaalset teadussuunda ülikooli ja riigi tasandil, kaasates aktiivselt uuringutesse ka üliõpilasi. 

Õpetades enam kui kümne rahvuse esindajaid, rakendab ta õppetöös erinevaid õppemeetodeid, alustades klassikalisest loengu pidamisest, lõpetades loengutega, mis on korraldatud ümarlaua diskussiooni või väitluse vormis. Tema initsiatiivil sai alguse diplomaatide, poliitikute ja teiste ühiskonnategelaste avalike loengute sari (Top Hat Lectures). 


Vernygora kuulab üliõpilaste arvamust ning loob auditooriumis turvalise keskkonna, kus iga üliõpilane sõltumata kodakondsusest tunneb end mugavalt, vabalt ja saab kasutada oma potentsiaali.

Lektorina on Vlad Alex Vernygora pälvinud üliõpilastelt vaid häid hinnanguid. Vernygora algatusel asutati Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna uuringute keskus. Läbi selle keskuse on Eestile avanenud suurepärane võimalus ennast teadvustada Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas (Uus-Meremaal, Hiinas, Austraalias ja Lõuna-Koreas).


Madis Liplap (Tartu Kõrgem Kunstikool)

Madis Liplap on pühendunud õppejõud, 
kes oma erialase kogemuse ja professionaalse 
eeskujuga innustab üliõpilasi leidma 
uudseid ideid ja loomingulisi lahendusi.

Madis Liplapi juhendatud ained (nt sisekujundus, interjööridisain, seinamaalingud) on sisu poolest sageli nõudlikud erialased projektid, mis toimuvad koostöös tellijaga. Koos üliõpilastega loomingulises meeskonnas töötamisel, jagab ta üliõpilastele ülesandeid nii, et tekib motiveeriv tööõhkkond ja iga osaleja leiab endale sobiva tegevusvaldkonna.

Üliõpilaste õpetamine ja kaasamine projektidesse ei ole pelgalt Madise päevatöö, vaid elustiil.

Tänu sellele, et õppetööna valminud objektid on pälvinud avalikku tunnustust, tunnevad üliõpilased end Madise juhendamisel vastutusrikkaid ülesandeid täites turvaliselt ja usuvad projekti lõpptulemusse.

Järjepidevalt on Madis Liplap panustanud Tartu Kõrgema Kunstikooli galerii Noorus kuvandi kujundamisse ja taseme hoidmisse.

Madis räägib aktiivselt kaasa erinevatel Tartu Kõrgemat Kunstikooli puudutavatel teemadel ning kõrgkooli visuaalse esteetika ning kuvandi arendamisel, panustades samas ise kõigesse, kus saab oma professionaalseid oskusi rakendada.

1 kommentaar:

  1. Madis on huvitav, loominguline, nägija inimene, hooliv, mitte hoolitseja. Ja kinlasti innustaja. Mõelge karismaatilistele inglise õppetajatele, kes oskavad innustada õppureid oma teemas. Palju õnne , Madis

    VastaKustuta