neljapäev, 16. jaanuar 2014

Ettevõtlikus koolis on huvitav

Kiviõli Vene Kooli direktor Arne Piirimägi tutvustab haridusprogrammi "Ettevõtlik kool" ja selgitab, kuidas see aitab koole huvitavaks muuta. 


Kool on huvitav, kui seal on huvitav olla ja tegutseda nii õpilastel, õpetajatel kui ka lapsevanemate arvates. Sellised koolid on olemas ja ka Eestis.

Ida-Virumaa Ettevõtluskeskuse ja Tartu Ülikooli Narva Kolledži koostöös Ida-Virumaalt alguse saanud laieneva haridusprogrammiga “Ettevõtlik kool” on tänaseks jõutud esimeste koolide ja lasteaedade tunnustamiseni ettevõtlikeks baastasemel.

Esimesed uuringud 2009-2010 aastate EHIS-e andmete põhjal näitasid, et Ida-Virumaa ettevõtliku kooli võrgustiku koolides oli väiksem väljalangevus ning klassikursuse kordamiste osakaal. Analüüs näitas ettevõtlikku lähenemist kasutavates koolides tugevamat õpimotivatsiooni võrreldes Eesti keskmisega.

Ettevõtliku lähenemise ja allakirjutanu hinnangul ka huvitava kooli nurgakiviks on lähenemine : tahan–suudan–teen, ehk TULEM, mis moodustub ettevõtliku õppe korraldamise põhimõtete – Tunneme rolle ja koostööd, Usaldame vastutust, Lõimume eluga, Evime kogemust ja Mõõdame mõju – esitähtedest.

Tänaseks on valminud ettevõtliku kooli standard – mõõtevahend, mis võimaldab:
  • ettevõtliku õppe täpsemat ja konkreetsemat defineerimist erinevate näitajate lõikes,
  • senise praktika korraldamist moel, et tulemuseks oleks kõrgem ettevõtlikkuse tase õppeasutuse õppe- ja kasvatusprotsessis,
  • ettevõtliku õppe täpsemat kirjeldamist,
  • anda tasakaalustatud hinnangut ettevõtlikkuse tasemele selles või teises õppeasutuses,
  • saada tunnustust tehtud töö eest protsesside ülesehituse tulemuslikkuse ja tõhususe alusel.
Huvilistel on võimalik haridusprogrammi "Ettevõtlik kool" mudeli, standardi, materjalide ja edulugudega tutvuda kodulehel: www.evkool.ee.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar