esmaspäev, 20. jaanuar 2014

KAE Kool aitab õppimisest sõltuvust tekitada

MTÜ KAE Kool juhataja Robert Peetsalu tutvustab õppekeskkonda, mis aitab tema hinnangul õppimist huvitavamaks muuta.


Mis on KAE Kool? 

MTÜ KAE Kool sai alguse 2011. aastal vabatahtlikust algatusest. Meie visioon on, et igaüks võiks saada õppida seda, mida tahab, siis kui tahab, omas tempos, tõhusalt ja tasuta. Soovime,
  • et passiivsed tunnitegevused, nagu loengu kuulamine ja individuaalne ülesannete lahendamine asenduksid tunnivälise videote vaatamise ja mänguliste ülesannete lahendamisega veebis;
  • et nende asemel tegeleks õpetaja rohkem iga õpilasega personaalselt ja kasutaks tunnis aktiivõppe meetodid, nagu grupitööd, rollimängud, simulatsioonid, käelised tegevused, väliõpe jm;
  • et õppimist hakkaks juhtima õpihimu ja õppija unistused, mitte kohustus ja tähtajad;
  • et kontrolltööd ja hinded asenduks jooksva ja sisulise tagasisidega õppekeskkonnalt, juhendajalt ja kaasõpilastelt.

Oma nägemust saavutame luues kõigile tasuta kasutamiseks KAE Kooli - esimese õppimisest sõltuvust tekitava eestikeelse õppekeskkonna. Innukate õppevideote autoritega abiga täidame KAE Kooli ajapikku videote ja interaktiivsete harjutustega kõiksugustest valdkondadest, alustades põhi- ja keskhariduse reaalainetest ning tulevikus ka teistes ainetes ja minnes sujuvalt kõrghariduse ja kutsehariduse tasemele välja. Kvaliteeti tagame küsides valmivatele õppematerjalidele tagasisidet aineekspertidelt ja õppijatelt endilt.

KAE Kooli ei arenda me tühjalt lehelt, vaid võtame oma platvormiks ja eeskujuks vabavaralist inglisekeelset õppekeskkonda Khan Academy. Kõrvaltegevusena organiseerime eestikeelsete subtiitrite tegemist Khan Academy arvukatele õppevideotele. Hetkel on tänu Tartu Ülikooli esmakursuslaste abile tõlgitud üle 640 video kesk- ja kõrgkooli ainetes, mida saab juba praegu Khan Academy lehelt vaadata.

Täpsemalt saavad huvilised KAE Kooliga tutvuda veebilehel http://www.kae.edu.ee/.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar