kolmapäev, 29. jaanuar 2014

Õpilased õpetama

Vastusena Kersti Kaljulaiu üleskutsele pani lapsevanem Reet Trumm kirja oma mõtted huvitavast koolist.

Eesti vajab inimesi, kes oskaksid mõelda, julgeksid otsustada ja tahaksid teha. Alustada saame juba koolist.

Raske ja aeganõudev on jõuda kokkuleppele, kas koolisüsteem vajab reforme või stabiilsust, millised peaksid olema õppekavad jne. Minu ettepanek muudaks esialgu ainult üht asja: anname õpilastele võimaluse õppimisprotsessi kujundada.

Lastele meeldib õppida ja uut teada saada, paljudele aga ei meeldi koolis käia. Küsime siis laste endi käest, mida nad koolis õppimise juures muuta tahaksid. Kui me tahame, et meil oleksid tulevikus julged ja hakkajad kodanikud, siis peavad nad varakult selleks võimaluse saama.

Et asja lihtsustada, anname esialgu ette ka raamistiku. Kuidas oleks huvitavam ja parem õppida praeguse õppekava ja kehtiva koolisüsteemi piires. Eesmärk jääb samaks - õppekavas ettenähtu tuleb selgeks saada. Kuidas - selles saavad õpilased ise kaasa räakida.

Tund algab - mida õpilased ootaksid? Kas ja kui palju peaks kodus õppima? Kuidas saaks keerulisi asju paremini selgeks? Kuidas aidata neid, kes on õppimises maha jäänud? Õpetajatel ei jätku alati kõigi jaoks aega. Oivikutel hakkab sageli tunnis igav - anname neile uue väljakutse teiste õpetamise näol.

Mõnikord taipavad kaasõpilased paremini, millisest osast teised õpilased aru ei saa. Mõned on ise enda jaoks head õppimisnipid avastanud. Mõni inimene oskab lihtsalt paremini seoseid näha, tal on parem loogika. Mõni õpilane oskab keerulisi asju lihtsalt selgitada. Võib-olla ollakse kaasõpilaselt ka julgemad küsima, kui aru ei saada.

Kooliaega jääb see vanus, kus õppimisvõime, usk muutustesse ja soov midagi uut teada saada on kõrgpunktis. Seda aega lihtsalt ei tohiks raisata. Peale põhikooli või keskkooli on juba liiga hilja. Õppimisharjumused on välja kujunenud, kohustusi tekib järjest rohkem, aega midagi uut välja mõelda jääb vähem.

Meie projekti tuleks kindlasti kaasata kõik õpilased. Võib-olla ei tule kõigilt häid ja toimivaid ideid, kuid vähemalt proovima peaks igaüks. Paremad ideed ja nipid saaks kohe kasutusele võtta ja loomulikult võiks neid jagada teiste klassidega, teiste koolidega. Võimalik on selline projekt ka konkursina läbi viia, et rohkem motiveerida. Anname õpilastele võimaluse ise õppematerjale välja mõelda. Miks mitte kutsuda osalema ka laspevanemad ja kõik teised asjast huvitatud?

Õpilastele annaks selline projekt tõuke rohkem kaasa mõelda, ise otsustada ja oma otsuseid ellu viia. See arendaks ka koostööoskust ja õpetaks juba koolilapsi, kuidas oma teadmisi ja mõtteid paremini edasi andma. Neile tekiks võimalus võrrelda erinevaid õppimismeetode ja mõtteviise. Nad õpiksid vastutust võtma. Usun, et see suurendaks õpimotivatsiooni ja lapsed näeksid, et neist tõepoolest sõltub midagi. Et õppimise protsess ei ole ainult kohustus, vaid see pakub ka erinevaid võimalusi.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar