neljapäev, 16. jaanuar 2014

Huvitav kool on kiusamisvaba

SA Kiusamise Vastu projektijuht Liis Tamman kirjutab, kuidas kiusamisvaba kooli programm toetab huvitavat kooli. 

Kool kujundab suuresti noore igapäeva elu, kuna seal veedetav aeg moodustab enamuse õpilase päevast. Et see päev mööduks rõõmsameelselt ja täis ootusi uuteks teadmisteks, peab koolikeskkond olema turvaline. Igal õpilasel peab olema võrdne sõnaõigus ja tunne, et ta on kooli oodatud. Kuidas seda tagada?

Eeldus selleks, et kool oleks huvitav, on kuuluvus ja- turvatunne. Et noor tunneks end avatud ja teotahtlise õpilasena, peab tal olema võimalus areneda ja ennast teostada, leides selleks tuge koolikeskkonnast. Kool peab olema vaba vägivallast ja hirmudest. See tähendab, et noor ei lange ei vaimse ega füüsilise järjepideva ebaõiglase kohtlemise ohvriks. Kool peab olema koht, kuhu noor on oodatud sellisena nagu ta on, olenemata oma isikuomadustest ja sotsiaalsest taustast.

SA Kiusamise Vastu visioon on muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Selleks rakendatakse Kiusamisvaba Kooli programmi, mis tugineb parimal rahvusvahelisel praktikal ning on tõenduspõhine. Kiusamisvaba kooli programmi vundamendiks on Soome Haridusministeeriumi ülesandel ning Turu Ülikooli teadlaste poolt 2006-2009 väljatöötatud õppeprogramm Kiusamiseen Vastaan (KiVa) 1.-6. klassidele, mis on aidanud oluliselt vähendada koolikiusamist ning koolist väljalangevust. Programm vähendas koolikiusamise erivorme juba esimesel rakendusaastal kuni 70%. Lisaks on suurenenud õpilaste rahulolu kooliga, suhtekliima kaaslaste ja õpetajatega ning õpisoov, vähenenud aga õpilaste ärevus ja depressiivsus (vt lisa www.kivaprogram.net).

Kui kool on vaba kiusamisest, on uuringute järgi ka õpetajatel rohkem aega ja teotahet. Soome andmetel tunnevad õpetajad, et neil on rohkem aega pühenduda õpetamisele – Soome KiVa koolide õpetajatega vesteldes tõid viimased välja, et KiVa meetodite kasutuselevõtuga vähenes aine- ja klassiõpetajate vajadus tegeleda n-ö suhete klaarimisega ning keelamise ja käskmisega. Mõni õpetaja hindas tekkinud lisaressurssi 10 tunnile õppeaasta kohta.

SA Kiusamise Vastu asutasid 2012. a detsembris Kristi Liiva, Rasmus Rask, Kristiina Treial, Koolipsühholoogide Ühing, SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus ja Heateo Sihtasutus. 2013-2014 aastatel viiakse kahekümnes Eesti koolis ellu pilootprojekt Kiusamisvaba Kool ning projekti positiivsete tulemuste korral soovitakse rakendamise võimalust pakkuda kõigile huvitunud koolidele. 

2 kommentaari:

  1. oleme erikool Tallinnas ja soovime ühineda pilootprojektiga KiVa !

    VastaKustuta
    Vastused
    1. KiVa pilootprojekt, mis toimub käesoleval õppeaastal, hakkab peagi lõppema. Kas KiVa järgmisel õppeaastal jätkub ja kuidas sellega liituda saab, soovitame uurida Kiusamisvaba Kooli meeskonnalt aadressil info@kiusamisvaba.ee.

      Kustuta