esmaspäev, 13. jaanuar 2014

Mille järgi tunda ära huvitavat kooli?

3. jaanuaril kogunenud Huvitava Kooli mõttekojas vastati sellele küsimusele nii:
Huvitavas koolis tahavad nii õpetajad kui õpilased hommikul kooli minna ja pärast kooli koju minna.
Huvitavast koolist ei lange õpilased välja.
Huvitavas koolis on talendid üles leitud ja välja arendatud.
Huvitav kool ühendab tugevat kogukonda, mille tulemusel on kogukonnast vähem lahkujaid.

Õppimist ja õpetamist huvitavas koolis kirjeldati järgnevalt:
  • Õppimises ja õpetamises on esikohal pinge ja pingutus, põnevus ja õpihuvi, positiivne tagasiside, õpilase ja õpetaja eduelamus ja õnnelikkus, huumor, õppe elulisus, eakohasus, stabiilsus ning koostöö- ja  karjääriplaneerimise oskuste kujundamine.
  • Õppimine on seostatud eluga ja ained omavahel lõimitud.
  • Õppeprotsess lähtub õpilaste huvidest, vajadustest ja individuaalsetest võimetest.
  • Õpilane on kaasatud õpiprotsessi kujundamisse vastavalt võimetele igas kooliastmes.
  • Õppekeskkond toetab elus hakkamasaamist ja õpilastele pakutakse tööriistad nüüdisaegses maailmas hakkamasaamiseks.
  • Kool kujundab akadeemilised teadmised, mis ei tähenda kõigi õpilaste viimist ülikooli.
  • Õpetajal on kandev roll, ta on motiveeritud, hästi ettevalmistatud, oma tööst huvitatud, pühendunud ja teisi innustav.
  • Huvitavas koolis on huvitav nii õpilasel kui õpetajal.
Oluliseks peeti kooli avatust erinevatele huvigruppidele ja kogukonnale: leiti, et huvitav kool töötab ühtse eesmärgi saavutamise nimel, kaasates igapäevaselt kogukonda ja erinevaid huvigruppe. Ühiselt tõdeti, et huvitav kool aitab kaasa Eesti elu kestlikkusele.

Kas sinule tuttav kool on huvitav?
www.joonmeedia.eeKommentaare ei ole:

Postita kommentaar