teisipäev, 21. jaanuar 2014

Täiendava arengu nädalad suurendavad huvi ja loovust

Tallinna 32. Keskkooli inglise keele, maailmavaateõpetuse ning maailma religioonide kursuste õpetaja Heikki Silvet kirjeldab, kuidas ta õppetööd huvitavamaks teeb.

Huvi ja loovuse tõstmiseks lõpetame nii võõrkeele- kui ka maailmavaateõpetuse kursuses programmilise materjali läbivõtmise vastavalt klassi tasemele mõni nädal enne perioodi lõppu. Võõrkeele kõigi viie valdkonna (kõnekeel, kirjutamisoskused, kuulamine/arusaamine, keelestruktuurid/grammatika, lektüür/sõnavara) perioodihinded on õpilastel selleks ajaks käes, kuid mitte e-kooli välja pandud. Neil „täiendava arengu nädalatel“ (advanced development weeks) tegeleme klassi soove arvestades huvitava programmivälisega. Näiteks:

1) Kõrgkooliloengud. Kuulame-vaatame Youtube’ist USA tippülikoolide loenguid ning nopime neist välja erialast terminoloogiat, hiljem üritame ka konspekteerida.

2) Õpetamistunnid. Iga õpilane õpetab klassile inglise keeles oma tulevast võimalikku eriala või praegust hobi ja tutvustab selle erisõnavara.

3) Ajurünnak. Paneeldiskussioonid ning küsimuste-vastuste sessioonid.

4) Essee ekraanil. Programmilised esseed on kirjutatud ja hinded saadud, nüüd kirjutavad õpilased ükshaaval ekraanile; pool õppegrupist juhendab kirjutajat temaatiliselt, teine pool aga analüüsib tehtud vigu. Hiljem pooled vahetuvad. Esseedele vahelduseks kirjutatakse kirjutamistunni raames ekraanile/tahvlile ebahariliku kirjapildiga sõnu; otsustajaks on taas kaasõpilased.

5) Erialased võõrkeeletekstid ekraanil. Ühe tugevama õpilase juhtimisel libistame ekraanil pilgu üle raskete, kuid põnevate võõrkeelsete tekstide ning nopime neist vähetuntud termineid. Need lülitatakse „programmilise“ sõnavara juurde ja nende kasutamist harjutatakse hiljem koos muu sõnavaraga.

6) Vestlusgrupid raske sõnavara kinnistamiseks. 2-3-listes gruppides, milles osaleb kordamööda ka õpetaja, kasutame õpitud sõnavara (gümnaasiumiosa põhisõnavara on meil 8000, täiendavat koguneb vastavalt klassi tasemele 2000-3000 sõna).

7) Uurimistöö alustega tutvumine võõrkeeles. (Varuks, seni pole proovinud.)

Märkus: Täiendavaid hindeid välja ei panda, kuid olemasolevad perioodihinded sõltuvad aktiivsusest ja tunnis osalemisest neil nädalatel.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar