teisipäev, 5. mai 2015

Huvitava Kooli mai


Üha soojemaks muutuv ilm pakub suurepäraseid võimalusi põnevateks õuesõppe tundideks ning kogukondlikeks ühistegevuseks, mis kodukoha kooli huvitavamaks aitavad muuta. Kevadiste koristustalgute kõrval võib korraldada näiteks Huvitava Kooli mõttekoja, kutsuda „Tagasi kooli“ kaudu külalisõpetaja või kasutada teisi meie partnerite poolt pakutavaid võimalusi koolielu mitmekesistamiseks.

7. mail koguneb Huvitava Kooli maakondlik mõttekoda Hiiumaal ja juba järgmisel päeval, 8. mail Läänemaal. Sarnaselt eelnevatele regionaalsetele mõttekodade arutleme siingi ühiselt, mille poolest on maakonna koolid huvitavad, mõtleme, mida on tarvis võimalik koostöös edendada maakonna hariduse sisus ning esitame küsimuse „kuidas?“ – kuidas saan mina või minu organisatsioon kaasa aidata kodukoha kooli õpetuse ja kasvatuse huvitavamaks muutmisele.

Lauaarutelu Saaremaa mõttekojas
Lisaks maakondlikele aruteludele toimub üle Eesti mitmeid kooli ja kogukonna tasandi Huvitava Kooli mõttekodasid. Aprillis arutleti kooli huvitavuse üle näiteks Põltsamaal, Väike-Maarjas, Kostiveres, Viljandi Kesklinna Koolis ja Viljandi Jakobsoni Koolis. Sarnased ühe kooli või valla kogukondade mõttekojad jätkuvad ka mais.

Mõttekoda Viljandi Jakobsoni koolis
19. mail kell 10-17 toimub Huvitava Kooli toetusel Tallinna Ülikooli Mare maja aatriumis supervisioonipäev „Kuidas koostöös haridusstrateegia ellu viia? Supervisioon ja coaching muutunud õpikäsituse mõtestamisel ja rakendamisel.“ Supervisioonipäeval osalevad koolide meeskonnad, Rajaleidja keskuste spetsialistid, ülikoolide esindajad ja haridusametnikud, et luua ühist muutunud õpikäsituse tähendust ning teha kokkuleppeid, kuidas koostöös soovitud eesmärke saavutada. Supervisioonipäeva korraldavad Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing koostöös Tallinna Ülikooliga. Lisainfo: Kreet Aun, kreaun@hotmail.com, tel 521 1065.

Õpetajate Lehes alustas üldpädevuste artiklisari, kus Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli teadlased selgitavad riiklike õppekavade üldpädevuste olemust, miks need olulised on ja kuidas nende arengut toetada. Artiklid, mis ühtlasi kajastavad Haridus- ja Teadusministeeriumi tellitud ja viis aastat kestnud üldpädevuste uuringu tulemusi, oleme avaldanud ka oma blogis ja need on osutunud väga populaarseks. Seni ilmunud artiklites on Eve Kikas kirjutanud üldpädevuste arendamise vajalikkusest, Grete Arro enesemääratluspädevusest ning Tiia Tulviste ja Anni Tamm väärtuspädevusest. Edaspidi saab täpsemalt lugeda õpi-, suhtlus-, ettevõtlikkus-, matemaatika-, sotsiaalsest ja kodanikupädevustest ning üldpädevuste hindamisest.

Huvitav Kool aitab ka sel aastal haridusteemadel Arvamusfestivalile jõuda. Kui möödunud suvel korraldasime hariduslava koos Noored Kooli programmi vilistlastega, siis sel korral haridusvaldkonna arutelud enam ühele lavale ei mahu. Korraldajate seas on üle kümne organisatsiooni, teiste seas näiteks meie head partnerid loovhariduse ühendus, HITSA, Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskus jpt. Kindlasti on kavas kasutada mitmekesiseid kaasavaid aruteluvorme ja põnevaid lahendusi, et hariduse üle arutlemine ja õppimine oleks võimalikult huvitav. Seega tasub kõigil haridushuvilistel tänavune Arvamusfestival juba aegsasti kalendrisse märkida – see toimub 14.-15. augustil Paide Vallimäel.

Hetk 2014. a Arvamusfestivali hariduslavalt

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar