teisipäev, 6. september 2016

21. sajandi hariduse nõuetest ja võimalustest - külas 17 Türgi õpetajat

Eile saime võimaluse tutvustada algatust Huvitav Kool 17 Türgi õpetajale, kes lootsid kohtumise lõpuks midagi sarnast ka oma riigis teha. Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaspetsialist Mariann Rikka rääkis nii meie tegemistest kui ka Eesti haridusest üldisemalt. 

Mariann Rikka
Marianni kokkuvõte kohtumisest: Enne algatuse enda juurde jõudmist tuli teha pikem sissejuhatus meie hariduse ja õppekava eesmärkidest laiemalt: õpilase keskne õpe, avatud ja huvitav koolikeskkond, igaühe potentsiaali ja võimetega arvestamine, 21. sajandil 21. sajandi oskustele keskendumine – see on vundament elukestvaks õppeks, mille ladumisel on koolil oluline osa. 

Meil on häid näiteid nende põhimõtete rakendamisest, aga paraku ei ole need veel valdavad ega leia piisavalt tunnustust. See on suurel määral seotud asjaoluga, et avalikkuses peetakse tihti olulisemaks võrrelda eksamitulemusi kui küsida, kas, kuidas ja kui palju toetab kool õpilase arengut inimese ja õppijana.

Ei anta signaali, et vaja on muutusi ja koolid, kes on ühendanud akadeemilise pingutuse motiveeriva ja huvitava õppekorralduse ning turvalise ja meeldiva koolikeskkonna nimel, ei saa alati piisavalt tähelepanu ja tunnustust. Kuigi kõigi nende ootuste juures jääb mulje justkui peaks õpetaja olema „superinimene“ ja koolijuht sarnanema maailma päästva superkangelasega, siis tegelikult eeldab selle kõige saavutamine lihtsalt head planeerimist, koostööd ja avatust. Õpetaja ei ole üksi ega pea kõike tegema ise. Kool ei eksisteeri isolatsioonis end ümbritsevast keskkonnast. Kui anda vastutust õpilastele endile, kaasata vanemaid, ettevõtjaid ja teisi, kutsuda külalisõpetajaid ja paluda vajadusel abi, muutub kool ja õppeprotsess oluliselt mitmekesisemaks ja kõigile meeldivamaks. Õpetaja ja koolijuhi roll on luua selleks keskkond ja võimalused. 


Huvitav Kool on ellu kutsutud selleks, et tõsta teadlikkust 21. saj hariduse nõuetest ja võimalustest-vabadustest, mida õppekava pakub ning anda kõlapinda headele näidetele nende ja teiste võimaluste kasutamisest. Selleks toetab Huvitav Kool ühiste sõnumite ja ootuste ning heade praktikate levimist läbi oma kommunikatsioonikanalite, toob ühe laua taha kokku erinevaid osapooli, aidates nii luua kontakte ja üksteist kuulata, pakub koostööplatvormi ja katalüsaatorit muutuste ellu viimiseks.

Türgi delegatsiooni tagasiside oli väga positiivne. Öeldi, et saadi palju uut teada ja avaldati lootust, et kunagi saab midagi sarnast teha ka Türgis.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar