pühapäev, 25. september 2016

Aasta Õpetaja gala hariduse sõbra nominendid

Tunnustame Aasta Õpetaja gala „Eestimaa õpib ja tänab“ kaudu 8. oktoobril neid haridustöötajaid ja -toetajaid, kelle töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisele, koostööle ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes. Kindel on see, et neid kõiki ühendab üks omadus – vastutustunne tuleviku suhtes. 

Tutvustame ühe kategooria nominente korraga. 


Aasta hariduse sõbra nominendid on SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, VAT Teater (haridustegevuste juht Mari-Liis Velberg) ja MTÜ Hanila Valla Toetusgrupp (Arno Peksar) Läänemaalt.

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus
(Kristi Krilovs, Hälis Rooste, Pille Sööt, Kristi Goldberg)

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK) on haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” algatajaks ja eestvedajaks alates 2006. aastast. IVEK-i eestvedamisel on haridusprogrammiga liitunutest moodustunud kogu Eestit hõlmav võrgustik. Haridusprogrammi eesmärk on viia ettevõtlikkuspõhimõtete rakendamine nii alus- kui üldhariduse õppeprogrammidesse, st võrgustikku on kaasatud nii koolid kui lasteaiad.

IVEK peab oluliseks haridusasutuste ja ettevõtete koostööd ning väärtustab ja tunnustab partnerite osa haridusprogrammis. IVEK on abiks õpilastele ja õpetajatele uute kogemuste saamisel ja parima praktika levitamisel, korraldades selleks õppepäevi ja -reise, koolitusi, õpetajavahetust, festivale jms.


Lasteaiad, koolid ja koostööpartnerid saavad alati tuge ja abi IVEK-i tegusatelt ning toetavatelt töötajatelt ning haridusprogrammi Ettevõtlik kool inspireerivatelt koordinaatoritelt.VAT Teater oma haridustegevusega
(Haridustegevuste juht Mari-Liis Velberg)


VAT Teater on andnud olulise panuse teatri ja laiemalt kultuuri jõudmiseks laste ja noorteni. VAT Teater on liitunud heategevusprojektiga Aitan Lapsi, tänu millele saavad kultuurielamusi nautida ka vähekindlustatud perede ja lastekodude lapsed. Lisaks tegutseb teater tihedas koostöös Drakadeemia erakooliga, mis ainukesena Eestis pakub näidendite kirjutamise kursusi, samuti loovkirjutamiskursusi.

Teatri haridustegevused hõlmavad mitmete töötubade korraldamist, kusjuures valitud töötuba saab kutsuda kooli tavapärast koolipäeva rikastama. Töötoad on mõeldud nii õpilastele kui õpetajatele ja nende valik on lai (improvisatsioon, foorumteater, näidendi kirjutamine jms).

Teater kutsub õpetajaid külla nii tasuta etendustele kui erinevatesse töötubadesse, et õpetaja saaks veenduda, kas üks või teine etendus või töötuba tema klassile sobib.

Kõikide VAT Teatri haridustegevuste taga on oma tööd suure südamega tegev teatriinimeste meeskond.MTÜ Hanila Valla Toetusgrupp Läänemaal (Arno Peksar)

Hanila Valla Toetusgrupp on organisatsioon, mis toetab majandusliku ja kultuurilise arengu edendamiseks materiaalselt valla organisatsioone. MTÜ Hanila Valla Toetusgrupi liikmeteks on Nelja Energia AS, OÜ Tooma Tuulepark, OÜ Roheline Ring Tuulepargid, AS Skinest Energia ja Hanila Vallavalitsus.

Viimase viie aasta jooksul on toetusgrupp palju aidanud Virtsu Kooli ja Kõmsi Lastead-Algkooli.


Virtsu Koolis on tänu toetusgrupile arendatud innovaatilist õpikeskkonda ja kaasajastatud IT-taristut. Toetusgrupi abil on kooli matemaatikaklassi sisustus viidud uuele tasemele ning soetatud koolile kokku 15 tahvelarvutit.

Kõmsi Lasteaed-Algkool on saanud tänu toetusgrupile soetada kaasaegseid infotehnoloogiavahendeid, uuendada mööblit ja spordivahendeid.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar