kolmapäev, 28. september 2016

Aasta Õpetaja gala haridusteo nominendid

Tunnustame Aasta Õpetaja gala „Eestimaa õpib ja tänab“ kaudu 8. oktoobril neid haridustöötajaid ja -toetajaid, kelle töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisele, koostööle ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes. Kindel on see, et neid kõiki ühendab üks omadus – vastutustunne tuleviku suhtes. 

Tutvustame ühe kategooria nominente korraga. 


Aasta haridusteo nominendid on Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi koostööprojekt "Praktikult praktikule: õpetaja töövarjuna", Saaremaa Ühisgümnaasiumi Saaremaa 25. miniteatripäevad ja Küberkaitse õppesuuna avamine Põltsamaa Ühisgümnaasiumis.

Koostööprojekt “Praktikult praktikule: õpetaja töövarjuna”
(Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi direktor Erli Aasamets)


Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi koostööprojekt “Praktikult praktikule: õpetaja töövarjuna” kaasas 21 päeva jooksul 136 õpetajat 11st koolist ja oli ülemineku alguseks atesteerimiselt õpetaja kutsestandardile, koolitustelt enesetäiendusele ja analüüsilt refleksioonile.

Projekti käigus said õpetajad olla ise nii õppija kui mentori rollis, näha teoreetiliste koolituste kõrval kolleegide parimaid töökogemusi ning tutvuda erinevates koolides õpikeskkondade arendusega. Reeglina hindasid projektis osalenud õpetajad sellist enesetäienduse viisi kõrgelt. Õpetajate positiivne kogemus ning hoiak elukestva õppe vajalikuks pidamisel on motiveeriv ka õpilastele.

Koolid on valmis koostöövõrgustiku tööd jätkama, leidma ja rakendama erinevaid õpetajate enesetäiendamise viise.


Saaremaa miniteatripäevad
(Saaremaa Ühisgümnaasium, peakorraldaja Rita Ilves)

Saaremaa miniteatripäevad on olnud veerandsajandi jooksul Eesti teatri järelkasvu oluliseks motivaatoriks ning andnud kogemusi nii osalejatele kui korraldajatele. Miniteatripäevade käigus saavad osalejad arendada loovust, tutvuda heade kirjanduslike materjalidega, arendada analüüsi- ja esinemisoskust, partneritunnetust ning õppida koostööd tegema.

Miniteatripäevadel annab erinevate valdkondade esindajatest koosnev professionaalne žürii juhendajatele põhjalikku tagasisidet. Koos analüüsitakse nähtud etendusi ja õpetatakse teatri ja avaliku esinemise põhitõdesid. Just eeltoodut arvestades on miniteatripäevadest kujunenud ka omamoodi õpitoad.

Miniteatripäevade korraldamine õpetab loovust ja fantaasiat rakendama ning uusi innovaatilisi lahendusi otsima.


Küberkaitse õppesuuna avamine Põltsamaa Ühisgümnaasiumis (Algataja ja koordinaator õppealajuhataja Tiia Mikson)

Põltsamaa Ühisgümnaasiumis avati esimesena Eesti haridusasutustest küberkaitse õppesuund, mis akadeemilist õpet ja õpilaste tehnoloogiahuvi ühendades, loob eeldused küberkaitse rakendamiseks ja pädevate spetsialistide ning vastutustundlikult käituvate kodanike ettevalmistamiseks.

Küberkaitse õppesuuna algatajaks ja koordinaatoriks on õppealajuhataja Tiia Mikson, kelle eestvedamisel on saavutatud hea koostöö nii küberkaitsega tegelevate institutsioonide (Eesti NATO Ühing, Kaitseministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Kommunikatsiooni ja Infoturbe Arendus ja Uurimiskeskus, Kaitseliit jt), kõrgkoolide (TÜ, TTÜ) kui Põltsamaa linnavalitsusega.

Küberkaitse õppesuuna õpilastele korraldatakse õppekäike küberkaitsega seotud organisatsioonidesse, loodud on drooniring ja sisustatud tehnoloogiaklass. Küberkaitse suuna tegevust toetab kooli korralik IT taristu. Kõiges selles on oluline osa koostööpartneritel, toetajatel ja sponsoritel, kelle arv on pidevalt kasvanud.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar