pühapäev, 11. september 2016

Aasta Õpetaja gala põhikooliõpetaja nominendid

Aasta Õpetaja gala põhikooliõpetaja nominendid on Jaana Palmisto Simuna Koolist, Inge Vahter Saaremaa Ühisgümnaasiumist ja Helje Pukk Tallinna Lilleküla Gümnaasiumist.


Jaana Palmisto on Lääne-Virumaal asuva Simuna Kooli tehnoloogia- ja tööõpetuse õpetaja

Õpetaja Jaana on poiste tehnoloogia- ja tööõpetuse õpetaja, kelle tunde oodatakse pikisilmi. Jaana on rohelise mõtteviisiga inimene, kes oma tundides kasutab palju taaskasutatavat materjali, millest valmivad praktilise väärtusega esemed.

Lisaks õppekavas ettenähtule, arvestab Jaana poiste soovidega, õpetades neile eluks vajalikke asju, alustades sõiduauto rehvi vahetamisest ja lõpetades vanale mööblile uue näo andmisega. Jaana lähtub õpetamisel lapsest, tema oskustest ja huvidest, osates äratada huvi õpilases sobiva teema vastu.

Jaana on loonud häid suhteid ümberkaudsete ettevõtetega ja lapsevanematega, kes aitavad tundides vajaminevate materjalidega. Õppekäikudel ettevõtetesse tutvutakse erinevate elukutsete ja töötamise võimalustega. Ta lähtub oma ainet õpetades kooli missioonist, aidata õpilasel kujuneda iseseisvalt mõtlevaks, otsustusvõimeliselt ja vastutustundlikult tegutsevaks ning elus hakkamasaavaks inimeseks.

Vaata Jaana kohta tehtud videot.Inge Vahter on Saaremaa Ühisgümnaasiumi bioloogiaõpetaja

Inge on õpetaja, kes märkab laste potentsiaali ning suudab neid innustada õppima ja ennast arendama. Kuna Inge on tundides õpilasi toetav ja julgustav, siis ei karda lapsed eksida ning õpivad meelsasti. Inge oskus bioloogiat lastele arusaadavaks teha, on tingitud tema enda suurest armastusest looduse vastu.Inge teeb põhikooli õpilastega teaduslikke uurimistöid. Vabariiklikel teadustööde konkurssidel on tema õpilased aastakümneid väga edukad olnud ning tihtipeale esindanud Eestit ka rahvusvahelistel konverentsidel. Loodusarmastust on Inge suutnud mitme aastakümne jooksul süstida ka oma õpilastesse, kellest väga paljud on läinud edasi loodusaineid õppima ja seetõttu võib öelda, et tänaseks on välja kujunenud juba temanimeline koolkond noori loodusteadlasi.


Helje Pukk on Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi põhikooli aineõpetaja

Helje on õpetajana teerajajaks Eestis sisserändetaustaga lastele eesti keele õpetamisel. Keeleõpetajana ei õpeta Helje üksnes eesti keelt vaid ka vajalikke teadmisi kohalikust elust, koolikultuuri ja olulisi teadmisi Eesti ühiskonnast. Helje õpetab lapsi, kes pärinevad väga erinevatest haridus- ja kultuuritaustadest, suutes neile kõigile luua õppimiseks sobivad tingimused, märgates, tunnustades, juhendades ja julgustades igaüht. Suure osa õppevarast koostab Helje ise.

Samuti on Helje asendamatu abiline teistele õppevarade kirjutajatele, andes väärtuslikku tagasisidet autorile, et kujundada kirjutatut kasutajasõbralikuks nii laste kui õpetaja seisukohalt.

Helje õpilased saavad juba aasta möödudes koolis kenasti eesti keelega hakkama, mis annab tunnistust, et õpetab õpetaja, mitte õpik.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar