reede, 23. september 2016

Aasta Õpetaja gala gümnaasiumiõpetaja nominendid

Tunnustame Aasta Õpetaja gala „Eestimaa õpib ja tänab“ kaudu 8. oktoobril neid haridustöötajaid ja -toetajaid, kelle töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisele, koostööle ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes. Kindel on see, et neid kõiki ühendab üks omadus – vastutustunne tuleviku suhtes. 

Tutvustame ühe kategooria nominente korraga. 

Aasta gümnaasiumiõpetaja nominendid on Ernst Marcus Hildebrandt Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumist, Katrin Soika Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumist ja Toomas Reimann Tallinna Reaalkoolist.
Ernst Marcus Hildebrandt on Hugo Treffneri Gümnaasiumi inglise ja ladina keele õpetaja

Ernst Marcus on õpetaja, kes läheneb õpetavatele ainetele süsteemselt, innovaatiliselt ja õpilasi kaasavalt. Marcus toob ainetundidesse briti ja ameerika ajaloo ning kirjanduse, koos õpilastega arutletakse ühiskonnas toimuva üle. Õpetades ainetundides inglise keelt lõimunult teiste ainetega on esiplaanil õppija rahulolu, tema teadmised ja väärtused.

Marcuse õpilased on tulemuslikult esinenud erinevatel konkurssidel, sh rahvusvahelisel tasandil. Tema eestvedamisel on Hugo Treffneri Gümnaasium saanud CAE-sertifikaadi (Certificate in Advanced English) ja väga paljud Marcuse õpilased on sooritanud CAE eksami mitmete aastate vältel väga kõrgel tasemel (C1 ja C2).

Marcus õpetab õpilasi oma isikliku eeskujuga, olles elukestva õppe põhimõtete järgija. Suurepäraseks näiteks on Marcuse perfektne eesti keele oskus, mis omakorda innustab ka õpilasi hästi õppima.


Vaata Marcuse kohta tehtud videot.Katrin Soika on Gustav Adolfi 
Gümnaasiumi keemiaõpetaja

Katrin on õpetaja, kes leiab, et õppija on uurija, kellel peavad samas loodusteaduslikud põhitõed talletuma. Katrin pooldab muutuvat õpikäsitlust, sest õpilasel peab olema võimalus avaldada arvamust, küsida küsimusi, arvestada ning kasutada digivahendeid, mis peavad omakorda looma ühtse terviku ning keemiateadmiste põhja.

Katrin peab oluliseks oskust leida omandatud keemiaalaste teadmiste seoseid teiste õppeainetega. Ta leiab, et parim teadmine sünnib alati sellest, kui õpilane ise on teemast huvitatud ning soovib sellega sügavamalt tutvuda. 


Katrin loob õpilastele iseseisvat õppimist toetavaid vahendeid, mille abil saavad õpilased kodus läbi viia katseid ja teha digivahendite abil kokkuvõtteid. Tugevamaid õpilasi motiveerib õpetaja lisateadmistega, valmistades neid ette erinevateks võistlusteks ja aineolümpiaadideks. Nõrgemaid õpilasi aitab konsultatsioonitundidega või suunab koostööle tugevamatega.


Katrin leiab, et õpilase arengut toetab vanemate ja õpetaja hea omavaheline suhtlemine ning häid emotsioone võimaldab ausus ja avatus üksteise suhtes.


Toomas Reimann on Tallinna Reaalkooli füüsikaõpetaja

Toomas on õpetaja, kes oma suurepäraste aineteadmiste, õpetamiskogemuse ja hea huumorimeelega suudab äratada õpilastes huvi füüsika vastu ning nad innustunult õppima saada. Toomas leiab alati võimaluse siduda igapäevast elu füüsikaga ja tuua elulisi näiteid situatsioonidest, kus füüsikaalastest teadmistest abi on.

Toomas oskab õppeprotsessis arvestada õpilaste erinevate eelduste ja vajadustega. Teadusandekatele õpilastele pakub ta põnevaid ja keerukamaid ülesandeid ning laseb neil kaasõpilastele õpetada ja selgitada erinevaid teemasid.

Toomase õpilased on aastaid osalenud edukalt nii rahvusvahelistel füüsikaolümpiaadidel kui ka vabariiklikel ja piirkondlikel olümpiaadidel. Tema eestvedamisel toimub tihe koostöö teiste ainete õpetajatega. Näiteks on koostööst tehnoloogiaõpetajatega välja kasvanud tehnoloogiapäevad põhikooli õpilastele, koostöös eesti keele õpetajatega on õpilased kirjutanud arutlusi erinevatel füüsikaalastel teemadel.

Toomas pühendab tähelepanu nii õpilaste murede lahendamisele kui õpilaste motiveerimisele. Tema tundidest kaasa saadud teadmised ja õpioskused aitavad õpilastel lahendada probleeme ja teha õigeid valikuid.
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar