reede, 9. september 2016

Aasta Õpetaja gala lasteaiaõpetaja nominendid

Aasta Õpetaja gala lasteaiaõpetaja nominendid on Silja Sarap Toila Lasteaiast Naerumeri, Kristina Paštšenko ja Virve Lõhmus Pärnu Lasteaiast Trall ning Erika Rausberg Saku Lasteaiast Päikesekild. Kes nad on, kust tulevad ja mis nad eriliseks teeb?

Silja Sarap on Ida-Virumaal asuva Toila Lasteaia Naerumeri lasteaiaõpetaja

Silja on õpetaja, kelle õppetegevused on läbi mõeldud nii, et kõik lapsed tunnevad end olulise ning vajalikuna. Ta julgustab lapsi asju üha uuesti proovima ning mitte alla andma. Silja tunneb lapsi väga hästi, märgates neid asju, mida lapsevanem ei oska tähele panna.

Märkimisväärne on Silja ettevõtlikkus – just tema ideena ja eestvedamisel toimus 2015. aasta juunikuus Ida-Virumaa lasteaedade esimene laulu- ja tantsupidu “Oleme Virumaa lapsed”, millest võttis osa üle 260 lapse.

Silja on õpetaja, kes teeb oma tööd nii, et seda naudivad peale tema ka lapsed, lapsevanemad ning kogukondki.
Kristina Paštšenko ja Virve Lõhmus on Pärnu Lasteaia Trall lasteaiaõpetajad

Kristina ja Virve kui kahesuunalise keelekümblusmudelile pühendunud rühmaõpetajad, näevad oma peamise eesmärgina eesti- ja venekeelsete laste arendamist. Nad planeerivad oma tegevusi koostöös, teineteist täiendades, mitte dubleerides. Kristina ja Virve lähtuvad õpikeskkonna kujundamisel laste huvidest, arvestades kultuuritausta ja vanemate ootusi.
Õpitava sõnavara ja lausemudelite kaudu on lastel võimalus end igapäevastes tegevustes loovalt väljendada ja õppida sotsiaalseid oskusi.
Kristina arvestab tugiõpetajana, et teise koduse keelega lapsed saaksid õpitud sõnavara aktiivselt rakendada. Kolleegide sõnul on paranenud teist keelt kõnelevate laste keeleline arusaamine, väljendusoskus ning julgus kasutada eesti keelt.

Virve tegutseb laste koolivalmiduse saavutamise toetamiseks, andes vanematele tagasisidet lapse arengust ning soovitusi sotsiaalse ja vaimse arengu toetamise võimalustest.

Õpetajatena on Kristina ja Virve väärustanud erinevaid kultuure ja toonud rühmategevuste juurde aktiivsete osalistena ka lapsevanemad, kellega koostöö kasvatab lapses pereväärtusi.Erika Rausberg on Saku Lasteaia Päikesekild lasteaiaõpetaja

Erika on innustaja ja innustuja, kes otsib uut ja katsetab seda julgelt. Liitrühmaõpetajana annab ta suurematele lastele võimalusi nooremate õpetamiseks ning abistamiseks, millest läbi isiklike kogemuste kinnistuvad teadmised ja oskused. 

Erika arvestab õpetamisel, et iga laps saaks kasutada oma loovust ja isikupära ning jõuaks selle kaudu positiivse tulemuseni, mis võimaldaks nautida eduelamusi.

Erika lähtub põhimõttest, et toetav õhkkond ja kindlustunne on lapse toimetuleku ja kasvamise aluseks. Ta on lugude usku, jutustab ja laulab koos lastega. Lugude kaudu kujundab Erika laste väärtushinnanguid ja südametarkust.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar