pühapäev, 18. september 2016

Aasta Õpetaja gala klassijuhataja nominendid

Tunnustame Aasta Õpetaja gala „Eestimaa õpib ja tänab“ kaudu 8. oktoobril neid haridustöötajaid ja -toetajaid, kelle töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisele, koostööle ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes. Kindel on see, et neid kõiki ühendab üks omadus – vastutustunne tuleviku suhtes. 
Tutvustame ühe kategooria nominente korraga. 

Aasta klassijuhataja nominendid on Maidu Varik Kuressaare Gümnaasiumist, Tiiu Assafrei Narva Eesti Gümnaasiumist ja Rea Lillemets Tallinna Pelgulinna Gümnaasiumist.Maidu Varik on Kuressaare Gümnaasiumi õppealajuhataja ja klassijuhataja.

Maidut hindavad õpilased ülivõrdes. Klassi kui terviku ühtsuse loomise kõrval leiab Maidu aega tegelda vajadusel iga õpilasega individuaalselt. Ta arendab õpilastes organiseerimisvõimet ja meeskonnatööd. Iga tegevuse või ürituse lõpus analüüsib Maidu koos õpilastega, mis olid tugevused ja mida võiks järgmine kord paremini teha.

Maidul on oluline roll koolile digipöörde tiitli saamises. Õpilased kasutavad digikeskkonda nii koolis kui kodutöödes. Ta tutvustab õpilastele pidevalt digitehnoloogia arenguid ja võimalusi.
 

Maidu on õpetaja, kellel on oskus panna lapsed tegutsema, jäädes ise alati nõu ja jõuga aitavaks mentoriks.


Tiiu Assafrei on Narva Eesti Gümnaasiumi õpetaja ja klassijuhataja

Tiiu on klassijuhataja Narva Eesti Gümnaasiumis. Tema klassis õpib palju lapsi, kelle emakeel ei ole eesti keel. Oma hoolivuse, osavõtlikkuse ja pühendumusega on Tiiu loonud klassis mõistva ja toetava õhkkonna, mis julgustab lapsi suhtlema ning avatud olema. Lastes on kinnistunud õlatunne, üksteist toetatakse ja usaldatakse.

Tiiu toetab õpilaste initsiatiivi, arutab õpilastega ühistegevusi ja arvestab nende ettepanekutega. Tema jaoks on oluline lastes tervikliku maailmapildi kujundamine. Uurimise ja avastamise kaudu soodustab Tiiu laste vaimset arengut ning avardab silmaringi. Tutvustamaks erinevaid elukutseid ning andmaks ülevaadet valikuvõimaluste mitmekesisusest, on Tiiu korraldanud kohtumisi erinevate elualade esindajatega.

Tänu Tiiu tegevusele on arenenud laste loodushuvi. Laste poolt rajatud klassiaias kasvatatakse köögiviljataimi, mille eest hoolitsedes õpivad lapsed ühtlasi vastutust ning lugupidamist elava looduse vastu. Huvitav ja laste poolt armastatud on Tiiu poolt algatatud öölugemise traditsioon, mille puhul kogunetakse mõned korrad aastas kokku, et üksteisele põnevaid jutte lugeda ja rääkida.

Oluline on Tiiu panus ka kohaliku kogukonna ühtehoidmisel. Koostööd tehakse Narva Eesti Seltsiga. Koos tähistatakse rahvakalendri tähtpäevi, korraldatakse töötubasid.

Õpetaja Tiiu hoiab elus vanu traditsioone ja õpetab lapsi meie pärimust väärtustama.

Rea Lillemets on Pelgulinna Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja ja klassijuhataja

Rea on õpetaja, kes annab endast kõik, et tema õpilaste kooliaeg oleks üks parimatest. Ta on klassijuhatajana toetav ja innustav, liites klassi ühtseks tervikuks. Ta on suutnud luua klassis õhkkonna, kus kõik tunnevad end hästi ja õppimine on meeldiv tegevus.


Rea peab oluliseks koostööd ja seisab selle eest, et kõik tunneksid end hästi ja võrdselt. Ta leiab igas lapses tema tugeva külje ja innustab seda arendama. Rea usub koostegevuse teraapiasse ehk inimesed, kes tegutsevad koos ühes ruumis on “meiega”. Ta leiab, et ei ole lahendamatuid olukordi ja probleeme kui inimesed näevad üksteises partnereid. Sellest põhimõttest lähtub ta ka kooli ja vanemate vahelises koostöös.

Kehalise kasvatuse õpetajana otsib ta õpilastele erinevaid treenimisvõimalusi, korraldab suusalaagreid ja sportmänge. Olenemata füüsilistest eeldustest leiab ta igale õpilasele sobiva tegevuse, et kõik oleksid aktiivselt kaasatud.
 

Kogu oma tegevusega on Rea õpilastele suureks eeskujuks, kes tunneb oma õpilaste tegemiste vastu huvi ka siis, kui kooliaastad seljataga.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar